Corrupte wetenschap en elite macht: Covid-19 “Techno-Slavernij” en de “Great Reset” zijn nu aanstaande

corrupte-wetenschap-en-elite-macht:-covid-19-“techno-slavernij”-en-de-“great-reset”-zijn-nu-aanstaande

14-11-21 10:43:00,

Gelooft u graag dat wetenschappers het bewijsmateriaal bestuderen – of het nu over Covid-19 gaat of over iets anders – en kennis van hoge kwaliteit leveren die kan worden gebruikt om het overheidsbeleid te sturen zodat het de belangen van gewone mensen beter dient?m schrijft Robert J. Burrowes.

Het is zeker een geruststellend idee, is het niet?

Ons is immers lange tijd voorgehouden dat wetenschap een “op bewijsmateriaal gebaseerde aanpak” is om bepaalde verschijnselen te begrijpen en aldus nauwkeurige aanwijzingen te geven over hoe te werk te gaan om productieve resultaten te bereiken.

Helaas is deze bewering slechts propaganda voor de onwetenden.

In zijn studie van 2005 over de geldigheid van gepubliceerd medisch onderzoek, legde John P. A. Ioannidis, een professor in de geneeskunde die ook het wetenschappelijk onderzoek zelf bestudeert, uit waarom “het bewezen kan worden dat de meeste geclaimde onderzoeksresultaten vals zijn.” De meeste? Vals? Dit is wat professor Ioannidis concludeerde, maar u kunt zijn hele artikel, hieronder geciteerd, lezen.

Om te beginnen zijn er een aantal die als methodologisch problemen kunnen worden bestempeld: een ontoereikende steekproefomvang, uitkomsten die zo klein zijn dat een betrouwbare meting van het effect onmogelijk is (wat bijvoorbeeld leidt tot buitensporig veel “fout-positieven”), en variabiliteit in onderzoeksopzetten, definities, uitkomsten en analysemethoden. Bovendien kan onderzoek op “populairdere” wetenschappelijke gebieden – zoals de vraag of het SARS-Cov-2-virus bestaat of voor een Covid-19-vaccin – ertoe leiden dat onderzoeksteams voorrang geven aan het nastreven en verspreiden van hun meest indrukwekkende “positieve” resultaten ten koste van de nauwkeurigheid.

Maar, en dit is belangrijk, Ioannidis heeft ook financiële en andere belangenconflicten (“zeer gebruikelijk in biomedisch onderzoek”) en vooroordelen (toewijding aan een bepaalde theorie of hun eigen “bevindingen”, onderzoek dat louter wordt uitgevoerd om artsen en onderzoekers in aanmerking te laten komen voor promotie of een vaste aanstelling, en onderdrukking via het peer review proces van bevindingen die hun eigen bevindingen weerleggen, waardoor hun vakgebied wordt veroordeeld tot het in stand houden van valse dogma’s) aangewezen als verklaringen waarom wetenschappelijke onderzoeksbevindingen “minder waarschijnlijk” waar zijn.

In wezen is het “wetenschappelijk onderzoek” dat al deze hindernissen heeft vermeden/overwonnen aanzienlijk minder dan we zouden verwachten en zeker minder dan de helft. Zie ‘Why Most Published Research Findings Are False’.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: