IK BEN..!!

ik-ben.!!

14-11-21 01:34:00,


x
X

IK BEN!

2021 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Een zoektocht of.. ‘vindtocht’? De zoektocht naar de essentie van het individueel menselijk wezen is al heel lange tijd gaande. Eigenlijk al sinds de mens het bewuste contact met het individueel innerlijk leven verloren is geraakt. In oude culturen werd deze zoektocht begeleid door al verder ontwikkelden, c.q. ingewijden, meesters, priesters, geestelijke leraren of goeroe’s, binnen de beschermende omgeving van een stam, ashram, tempel of mysterieschool. Zij wisten door het al gegaan zijn van de weg van bewustzijnsontwikkeling wat de mogelijkheden en/of gevaren zijn die men tegen kan komen op deze weg. Die gevaren zijn er wel degelijk.

Ze werden ook al in spookjes en mythen op een beeldende wijze weergegeven. Dit omdat door het zich verruimende bewustzijn er geestelijke waarnemingsorganen geopend kunnen worden. Deze kunnen, wanneer men niet voorbereidt en/of geschoold is in het ZIJN in een geestelijke realiteit, veel en overweldigende ervaringen opleveren. Zelfs zo overweldigend dat het onvoorbereide bewustzijn en zelfgevoel er door weggevaagd en mensen wat men psychotisch noemt kunnen worden.

Sommigen zeggen daarom ook wel dat een psychose een mislukte inwijding is. In een aantal vorige artikelen (HIER) ben ik daar dieper op ingegaan. Maar de zoektocht naar de essentie van het individuele wezen is in de loop van de menselijke evolutie dusdanig door duistere occult tegenstrevende krachten misleidend beïnvloed, dat mensen gingen denken dat die essentie in de ‘buitenwereld’ te ervaren zou zijn.

Het ontstaan van het materialisme is daar van grote invloed op geweest. Dus hoe zou men de huidige Corona-massapsychose kunnen duiden? Het heeft er al schijn van dat deze inderdaad voor velen op een mislukte inwijding lijkt. Binnen de op farmaceutische middelen gebaseerde geestelijke ‘gezondheidszorg’ heeft men dit psychosefenomeen nooit willen begrijpen, omwille van het misdadige verdienmodel waar ze deel vanuit maakt.

Het artikel ‘The Satanist Secret Covenant’ (HIER) op de site van Henry Makow maakt precies datgene duidelijk waar ik in dit artikel over schrijf. De inhoud van het denken bepaalt veelal de inhoud van de gevoelsbelevingen binnen de voornamelijk verstandelijk georiënteerde westerse cultuur. De Franse filosoof René Descartes, die van grote invloed is geweest en nog is op de westerse verstandscultuur zei onder andere het volgende:

”Ik denk, dus ik ben”

Daarmee benadrukte hij dus het belang van het denken en maakte die tot een voorwaarde om te kunnen zijn. Wat in feite vanuit een spiritueel perspectief beschouwd natuurlijk de grootst mogelijke kolder is. Dat deze inhoudsloze kreet de basis is geworden van de moderne westerse filosofie is schrijnend, pijnlijk en heel veelzeggend ten aanzien van de oppervlakkigheid van die filosofie en de daarop gebaseerde verstandscultuur. Want daarmee is het ZIJN van de mens beperkt geworden tot het verstandelijke denken.

Als we dan kijken naar de uitwerking van dit moderne denken op het sociale organisme, die de mensheid als geheel is, dan zien we met name nu tijdens deze Corona-psychotische tijd dat het eenzijdig denken erg destructief is. Ook de menselijke omgang met Aardse natuurrijken getuigt van diezelfde destructiviteit. Alle Corona-psychotische en ook klimaat-psychotische plannenmakers hebben alleen hun denken gebruikt als middel om tot het plannen, de uitvoering en de juridische handhaving daarvan te komen. De uitvoerders en handhavers van deze plannen en juridische richtlijnen, c.q. inhumane dictaten volgen hen daarin.

Zij die zich door deze verstandelijk georiënteerde dictaten angst aan laten jagen en door ze op te volgen zich daar volledig mee identificeren,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: