Wie was Jacques Ellul?

wie-was-jacques-ellul?

14-11-21 12: 00: 00,

Op 6 november 2021 had Multipolar een recensie gepubliceerd van “Propaganda”, een sleutelwerk van de Franse socioloog, historicus en theoloog Jacques Ellul, dat onlangs in het Duits is verschenen. Aan het einde van de bespreking kondigden wij aan dat wij later op Ellul zouden terugkomen om dieper in te gaan op het leven en werk van deze belangrijke auteur die in Duitsland vrijwel onbekend is gebleven. Met de volgende referenties willen wij de geïnteresseerde lezer vertrouwd maken met Ellul en hem ertoe aanzetten andere werken van deze auteur te vertalen.

ULRICH TEUSCH, 14. November 2021, 0 reacties, PDF

Begin 1959 verbleef de Britse schrijver Aldous Huxley aan de universiteit van Californië voor een reeks lezingen. In Huxley’s bagage zat een boek van Jacques Ellul dat vijf jaar eerder was gepubliceerd: “La Technique ou l’enjeu du siècle” (Duits: Die Technik oder: die Herausforderung des Jahrhunderts). Huxley schreef over zijn leesindrukken op de 5e

” Lees verder

%d bloggers liken dit: