COP 26 was intellectueel een armzalige vertoning

cop-26-was-intellectueel-een-armzalige-vertoning

15-11-21 12:31:00,

COP 26 president, Alok Sharma, verontschuldigt zich in tranen over mislukking klimaatconferentie. Foto: CFACT, michaelgop michaelgop

Van onze COP 26-correspondent

‘COP26 was intellectueel een armzalige vertoning.’ Dat stelt CLINTEL-president Guus Berkhout bij de afsluiting van de Klimaatconferentie in Glasgow. Volgens de oud-Hoogleraar Geologie uit Delft moet klimaatverandering niet één op één gekoppeld worden aan de menselijke uitstoot van CO2. Berkhout:

‘Houd nu eens op met het kijken door een sleutelgat naar het aardse klimaat.’

CLINTEL is een Nederlands klimaatinstituut met wetenschappers uit de hele wereld die een realistische visie op klimaatverandering voorstaan. Volgens Berkhout waren er ‘gelukkig’ ook enkele verstandige mensen in Glasgow: het stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen is uit de verklaring geschrapt. Steenkool wordt gezien als een onmisbare brandstof om de armoede de wereld uit te helpen.

‘Wat een zegen voor de miljarden mensen in de ontwikkelingslanden’, aldus Berkhout.

CLINTEL was met een delegatie op COP 26.

‘Het had erger gekund’

Zowel internationaal als nationaal wordt er in zowel positieve als in zeer negatieve toonaarden over de klimaattop bericht. De Australische klimaatpublicist Dr. Sherry Sufi, ziet in de klimaattop en de uitkomsten daarvan een ‘ideologische oorlogsvoering’, waar het gaat om het gebruik van fossiele brandstoffen. Volgens Hans Labohm, voormalig IPCC expert reviewer en klimaatpublicist, waren klimaatbevlogenen sterk teleurgesteld over de uitkomst van de klimaattop in Glasgow.

‘Bij klimaatrealisten daarentegen overheerste het gevoel: het had erger gekund’.

Zelfs wetenschappers die niet een klimaat-realistisch standpunt innemen, zijn over de klimaattop ook overwegend negatief. Volgens de Belgische milieu-wetenschapper Jean-Pascal van Ypersele gaat het weliswaar om

‘een stap in de goede richting en is het veel meer dan blabla, maar ruim onvoldoende’.

Ook in Nederland waren er ronduit negatieve kwalificaties met betrekking tot Glasgow op te tekenen. IPCC auteur Gert-Jan Nabuurs:

‘Dit laat het failliet zien van onderhandelingen met 200 landen. Hier kom je nooit uit, de belangen zijn te verschillend. Hier moeten andere wegen bewandeld worden in de toekomst. (…) Ik ben blij dat ik niet in Glasgow aanwezig was, anders had ik mij diep geschaamd voor het resultaat’. (Bron: NOS)

Paul Scheffers, publicist op Climategate.nl spreekt van ‘emo-religie’ op de top in Glasgow.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: