COP26: een stap vooruit, twee stappen terug

cop26:-een-stap-vooruit,-twee-stappen-terug

16-11-21 08: 50: 00,

Ondanks het belang dat wordt gehecht aan de onlangs in Glasgow gehouden VN-conferentie over klimaatverandering (COP26) – met name de wijze waarop deze een belangrijke stap voorwaarts betekent ten opzichte van de Overeenkomst van Parijs – is de COP26 er niet in geslaagd een belangrijke, zinvolle en voor actie vatbare interstatelijke, multilaterale consensus van wereldformaat tot stand te brengen. Ondanks de kritieke aard van de problemen waarmee de mensheid wordt geconfronteerd, toont de top van Glasgow, hoewel hij de continuïteit van de mondiale klimaatagenda vertegenwoordigt, in feite het gebrek aan vooruitgang, of het extreem trage tempo ervan. In veel opzichten is er eerder sprake van achteruitgang dan van vooruitgang van betekenis. Zo is de COP26 er op ten minste drie belangrijke punten niet in geslaagd een consensus te bereiken. Het gaat onder meer om a) het oplossen van technische problemen, waaronder de financiering van verlies en schade en koolstofmarktmechanismen, die oorspronkelijk van de COP25 waren overgeheveld, b) het garanderen van de verwezenlijking en beschikbaarheid van SU$100 miljard financieringsdoelstelling en het vaststellen van de volgende doelstelling voor klimaatfinanciering tegen 2025,

” Lees verder

%d bloggers liken dit: