Het masker van de sekte

het-masker-van-de-sekte

16-11-21 01: 00: 00,

Al ruim anderhalf jaar is een lapje stof op ons gezicht een van onze meest alledaagse ervaringen. Maskers vertegenwoordigen een nieuw en tegelijk oeroud verschijnsel in de menselijke geschiedenis. Terwijl de meesten van ons pas met het uitbreken van de Corona-crisis moesten beslissen of wij bereid waren het bedekken van de onderste helft van ons gezicht te interpreteren als een onderdrukkend moment van dwang of als een teken van individuele vrijheid, is het fenomeen van het maskeren diep in ons verankerd wat de cultuurgeschiedenis betreft.

Het eerste bewijs van het bestaan van cultisch-rituele maskers komt uit het huidige Israël en wordt gedateerd op een leeftijd van een goede 11.000 jaar. Hun oorsprong is nauw verbonden met de menselijke idee van het bovennatuurlijke, geïntegreerd in een context van ritueel, spiritualiteit, tribale samenleving, visie en bedwelming – altijd in het spanningsveld tussen de wereldlijke en de cultische werkelijkheid.

De FFP2, stoffen en chirurgische maskers die sinds 2020 op vele terreinen van het openbare leven worden gedragen, lijken op het eerste gezicht niet veel van doen te hebben met dit soort rituele artefacten, en toch gaan hun overeenkomsten zo ver dat het de moeite loont de onderliggende eigenaardigheden van beide eens onder de loep te nemen – per slot van rekening zijn het juist de momenten waarop men nauwelijks in staat is een mimische beweging van zijn tegenhanger te herkennen, dat velen van ons het gevoel hebben deel uit te maken van een grote ceremoniële cultus.

” Lees verder

%d bloggers liken dit: