Corona als een massapsychologisch fenomeen

corona-als-een-massapsychologisch-fenomeen

17-11-21 10:30:00,

In corona-debatten worden voortdurend verschillende niveaus door elkaar gehaald: geneeskunde, politiek, maatschappij, moraal, economie en recht, schrijft Timon Georg Boehm.

Deze verwarring heeft ook te maken met het feit dat “corona” allang is uitgegroeid tot een massapsychologisch verschijnsel waarin helder denken wordt verhinderd door propaganda, censuur, moralisering, verdeeldheid, stigmatisering, uitsluiting, zondebokken en taboes, en daarmee de noodtoestand in stand wordt gehouden.

Op 21.04.2021 verklaarde de Bondsraad: “Zodra alle volwassenen die gevaccineerd willen worden, volledig gevaccineerd zijn, begint de normalisatiefase. De Bondsraad is van mening dat sterke sociale en economische beperkingen dan niet meer te rechtvaardigen zijn. De resterende maatregelen (toegangs- en capaciteitsbeperkingen) zullen geleidelijk worden opgeheven. Deze strategie moet worden gevolgd, ook al blijft, tegen de verwachting in, de bereidheid van de bevolking om zich te laten vaccineren gering.”

Volgens alle feiten en cijfers zouden wij reeds lang in de beloofde normalisatiefase moeten zijn aanbeland. Het is echter duidelijk dat dit niet het geval is. Integendeel, de duimschroeven worden aangedraaid en naast het nutteloze certificaat wordt een nog nuttelozere vaccinatiecampagne gelanceerd. Het is als een wanhopige eindstrijd waarin alle troepen worden gemobiliseerd en er slechts één lukraak plan is – vaccineren, vaccineren, vaccineren tot je er dood bij neervalt – en dat is helaas precies wat er steeds vaker gebeurt.

Medisch en wetenschappelijk is dit alles niet te rechtvaardigen. In het algemeen speelt de hele zogenaamde pandemie zich niet af op medisch niveau, maar op politiek en economisch niveau. Wij worden voortdurend misleid over dit verschil.

Hoe is het zo gekomen? Anderhalf jaar lang werd de bevolking gebombardeerd en geïndoctrineerd met beelden, casusnummers en dreigingsscenario’s. Dit schept angst en onzekerheid en mensen beginnen in iets te geloven alleen omdat het aanwezig is en herhaald wordt.

Verhalen worden voor dit doel verzonnen. Eerst was het het verhaal van een gevaarlijk dodelijk virus. Toen kwam het verhaal van redding door een zogenaamde vaccinatie: twee naaldprikken en we zijn van de pandemie af. Maar oh! Er zijn drie naaldprikken nodig, misschien vier, vijf, vanaf nu misschien één per jaar, want anders vervalt het gezondheidspaspoort.

Om dit te laten werken, moeten alle twijfels over het narratief weggenomen worden. Niemand mag in de kaarten van de goochelaar kijken. Alleen zij die het programma getrouw verkondigen,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: