Staan onze politici voor hun Ceausescu-moment?

staan-onze-politici-voor-hun-ceausescu-moment?

17-11-21 10:46:00, Executie Ceausescus Hoe geraffineerd een propagandacampagne ook is, zelfs de meest onnozele mensen worden uiteindelijk wakker wanneer de realiteit die zij zien niet lijkt op de fantasie die hen is voorgehouden, schrijft Paul Weston.

Dit vormt een gevaarlijk dilemma voor de politieke elites die momenteel bezig zijn met de grootste groepshersenspoeloefening in de geschiedenis. De Grote Leugen die zij ons opdringen kan in essentie als volgt worden samengevat: Covid-19 vormt een dodelijke bedreiging voor iedereen, ongeacht leeftijd en gezondheid, en de vaccins zijn zowel veilig als effectief.

Om deze Grote Leugen te versterken, hebben regeringen gebruik gemaakt van gedragspsychologen om burgers te terroriseren in een onderdanige Pavloviaanse toestand. Dit is een daad van terrorisme als we ons houden aan de definitie van het woordenboek – opzettelijk angst inboezemen om een politieke ambitie te verwezenlijken.

In de jaren zeventig voerde de Russische veiligheidsdienst KGB psychologische experimenten uit op burgers in gevangenschap. De resultaten lieten zien dat wanneer iemand gebombardeerd werd met propaganda die bedoeld was om angst in te boezemen, het slechts 66 dagen duurde om een gemoedstoestand teweeg te brengen die gesloten was voor feiten, rede en logica, maar openstond voor alle misinformatie die beloofde de angst te verlichten, hoe fantastisch die ook mocht zijn.

Onze zogenaamd goedaardige politieke elite heeft soortgelijke KGB-tactieken toegepast in het zogenaamd vrije en democratische Westen, wat heeft geleid tot de kuddegekte die we om ons heen zien. De fanatieke maskerdragers, sociale distantieerders, gelovigen in experimentele vaccins, kinderprikkers, bedplassers, hypochonders en hysterici, allemaal geconditioneerd door angst en leugens.

Er zijn logische gevolgen voor deze gefabriceerde terreur, met name een toename van geestesziekten en depressies onder degenen die gek zijn geworden door de voortdurende aanvallen van angst, en degenen die bijna gek zijn geworden, die de propaganda herkennen voor wat het is, maar zich machteloos voelen tegenover de meedogenloze leugenachtigheid ervan.

Er zijn nog andere gevolgen. De gedeeltelijke sluiting van de NHS voor niet-Covid patiënten veroorzaakte de dood van duizenden wiens kanker en hartkwalen onbelangrijk werden geacht vergeleken met de Moordende Ziekte die het Land Stalkt.

En het is nog niet voorbij. Tienduizenden zullen sterven in de toekomst, met dank aan een NHS dat op de knieën is gebracht als gevolg van het sluiten om het te redden.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: