Vastgedraaide duimschroeven

vastgedraaide-duimschroeven

17-11-21 01: 00: 00,

De Russische polymaat Peter Kropotkin (1842 tot 1921) bekritiseert de stellingen van de conventionele sociaal-darwinistische opvattingen in zijn 1902 boek “Mutual Aid in the Animal and Human World” en stelt de strijd om het bestaan tegenover het concept van wederzijdse hulp. Hij ziet beide samen als factoren van evolutie. De meer georganiseerde schepselen leven in verenigingen, groepen en kudden; in hen heeft zich een kudde-instinct ontwikkeld dat soms het behoud van de soort boven zelfbehoud stelt. De schepselen die het principe van wederzijdse hulp toepassen, zouden met meer succes overleven.

In de menselijke wereld spelen sociale gevoelens en sociale verbondenheid zeker een even grote rol als de wil tot macht en eigenbelang. De mens is in staat tot toewijding en zelfopoffering. Volgens de bevindingen van de wetenschappelijke dieptepsychologie, die voortbouwt op het onderzoek van Kropotkin, is de mens van nature een sociaal wezen, gericht op de gemeenschap van medemensen. We hoeven niet bang voor hem te zijn. Hij wil in vrijheid en vrede leven, zonder geweld en oorlog – net als wij allemaal. Laten we ons met hem associëren om als soort te overleven.

François Rabelais (1494 tot 1553) was een schrijver uit de Renaissance, humanist, arts en priester. Zijn lijfspreuk was: “Leef niet volgens de wet, maar uit vrije keuze!”.

” Lees verder

%d bloggers liken dit: