Aartsbisschop Carlo Maria Viganò roept gelovigen op zich te verenigen in een wereldwijde antiglobalistische alliantie om de mensheid te bevrijden van het totalitaire regime

aartsbisschop-carlo-maria-vigano-roept-gelovigen-op-zich-te-verenigen-in-een-wereldwijde-antiglobalistische-alliantie-om-de-mensheid-te-bevrijden-van-het-totalitaire-regime

18-11-21 12:26:00, Aartsbisschop Carlo Maria Viganò heeft een oproep gedaan aan katholieken, christenen, gelovigen en mensen van goede wil om zich te verenigen tegen de duistere krachten van het globalisme. Aartsbisschop Viganò stuurde The Gateway Pundit zijn video en oproep tot een anti-globalistische alliantie.

Kijkt u naar zijn aangrijpende oproep tot eenheid, moed, kracht en geloof. Aartsbisschop Viganò deelde deze ontroerende tekst en video op woensdag met de Gateway Pundit. De video en de tekst zijn een internationale oproep tot de oprichting van een anti-globalistische alliantie om de kwade elites te verslaan die vrije mannen en vrouwen tot slaaf willen maken en een “Godsdienst van de Mensheid die het geloof in Christus opheft” willen promoten.

Van aartsbisschop Viganò:

“Deze anti-globalistische alliantie moet de naties bijeenbrengen die willen ontsnappen aan het helse juk van de tirannie en hun eigen soevereiniteit willen bevestigen, door overeenkomsten te sluiten voor wederzijdse samenwerking met naties en volkeren die hun principes delen en het gemeenschappelijk verlangen naar vrijheid, rechtvaardigheid en goedheid. Zij zal de misdaden van de elite aan de kaak moeten stellen, de verantwoordelijken moeten identificeren, hen voor internationale tribunalen moeten brengen en hun buitensporige macht en schadelijke invloed moeten beperken. Zij zal het optreden van de lobby’s moeten verhinderen, vooral door de strijd aan te binden tegen de corruptie van staatsambtenaren en van degenen die in de informatie-industrie werken, en door het kapitaal te bevriezen dat gebruikt wordt om de maatschappelijke orde te destabiliseren.”

(…)

De hele pandemie-kwestie is instrumenteel voor de Great Reset, en het is deze laatste die we moeten bestrijden. Ik denk dat het op dit moment het meest aangewezen is om een beweging van het volk te creëren die in een antiglobalistische alliantie katholieken, christenen en mensen van goede wil bijeenroept. Dit is de eerste oproep die ik in die zin doe.

…Als de aanval wereldwijd is. De verdediging moet ook mondiaal zijn.

Hier is de tekst van aartsbisschop Vigano’s boodschap (zie video van dezelfde boodschap hieronder).

OPROEP TOT EEN ANTI-GLOBALISTISCHE ALLIANTIE

Al twee jaar zijn we getuige van een wereldwijde staatsgreep, waarbij een financiële en ideologische elite erin geslaagd is de controle te verwerven over een deel van de nationale regeringen, openbare en particuliere instellingen, de media, de rechterlijke macht, politici en religieuze leiders.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: