ABP stopt met beleggen in fossiele brandstoffen

abp-stopt-met-beleggen-in-fossiele-brandstoffen

19-11-21 07:00:00,

Ook het ABP hecht geloof het populaire narratief dat fossiele brandstoffen dienen te worden uitgefaseerd omdat zij tot CO2-uitstoot leiden, die op haar beurt weer leidt tot die verschrikkelijke opwarming van de aarde (die overigens maar steeds niet wil komen).

In een informatiecampagne wordt het allemaal nog eens uitgelegd.

Hierbij enige fragmenten:

We willen een bijdrage leveren om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius. Recente rapporten van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) en het VN-klimaatpanel (IPCC) laten zien dat als we nu niet steviger ingrijpen de opwarming van de aarde te hard gaat. Een koerswijziging is daarom nodig, ook bij ABP. We komen hiermee ook tegemoet aan de vraag van verschillende groepen betrokken deelnemers en werkgevers om ons terug te trekken uit de fossiele industrie. We waarderen die betrokkenheid. We verwachten dat het stoppen met beleggen in producenten van fossiele energie geen negatief effect heeft op de beleggingen en de pensioenen. Ons doel is en blijft een goed pensioen voor onze deelnemers. Maar ze moeten daarvan wel kunnen genieten in een leefbare wereld. Deze stap draagt aan beide doelen bij.

Ons klimaatbeleid baseren we op rapporten van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) en het VN-klimaatpanel (IPCC). Maar natuurlijk staan we ook open voor vragen van betrokken deelnemers en werkgevers. De laatste tijd drongen verschillende groepen er bij ons aan om ons terug te trekken uit de fossiele industrie. We waarderen die betrokkenheid en nemen de standpunten van deze groepen serieus.

Waarom het IEA als bron wordt genoemd is een raadsel. Deze organisatie heeft geen zelfstandige analysecapaciteit op klimaatgebied maar ontleent haar kennis aan het IPCC. En het IPCC-standpunt – en de kritiek daarop – is de trouwe lezers van Climategate.nl bekend. Maar het ABP is kennelijk niet op de hoogte van het standpunt van bijna duizend gekwalificeerde wetenschappers en professionals die de AGW-hypothese (AGW= Anthropogenic Global Warming) verwerpen. Zie de World Climate Declaration van CLINTEL hier.

De wens van ‘verschillende groepen betrokken deelnemers en werkgevers’ heeft het ABP kennelijk tot zijn besluit geleid, aldus het rondschrijven van het APB. Wie dat zijn en hoeveel procent van alle deelnemers zij vertegenwoordigen, blijft onduidelijk. Mijn vermoeden is dat het een achterkamertjesbeslissing is geweest, waarbij het de staart is die met de hond kwispelt.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: