Brieven aan de redactie over “Corona zal blijven en we moeten eindelijk de hysterie overwinnen”

brieven-aan-de-redactie-over-“corona-zal-blijven-en-we-moeten-eindelijk-de-hysterie-overwinnen”

19-11-21 12: 35: 00,

In dit artikel stelt Jens Berger dat de huidige Corona-toestand het resultaat is van een “volledig misplaatst pandemiebeheer”. Fouten zoals het bereiken van kudde-immuniteit of zelfs een zero-covide strategie moeten worden toegegeven. Het doel moet veeleer kudde-immunisatie zijn – landen als Groot-Brittannië en Zweden zijn “slimmer te werk gegaan” (Stöhr). Hysterie en alarmisme in dit land zouden een “rationele uitweg” in de weg staan. Het falen van de verantwoordelijken zou ertoe kunnen leiden dat “de Coronamaatregelen permanent worden”. Wij danken u voor de interessante brieven aan de redacteur. Hier volgt een selectie, die ook aanvullende inzichten en informatie bevat. Samengesteld door Christian Reimann.

1. Brief aan de redactie

Hallo mijnheer Berger,

Hartelijk dank voor uw deskundige en rustige bijdrage aan de Corona-kwestie.

Ook al ben ik het niet op alle punten met u eens, ik heb het grootste respect voor u dat u zich blijft uitspreken en dat u ondanks de vele vijandigheden trouw blijft aan uw kritische lijn.

” Lees verder

%d bloggers liken dit: