Wet is Wet ! Alleen als hugo het zegt – CommonSenseTV

wet-is-wet-!-alleen-als-hugo-het-zegt-–-commonsensetv

19-11-21 02:16:00,

Deel onze artikelen en doorbreek de censuur

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Gelezen 656

Wet is Wet ! Alleen als herr hugo het zegt.

Art. 11 van de grondwet zegt:

Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

https://www.nederlandsegrondrechten.nl/grondrechten/192-artikel-11

Vergeet echter niet de aanvulling ¨Wel mag de wetgever uitzonderingen op dat grondrecht maken.¨

Dit is een heel belangrijke aanvulling, dat blijkt wel nu we druppelsgewijs steeds meer info krijgen o.a. dankzij Huig Plug hoe corrupt en verrot nou precies dit rechtssysteem is.

Het betreft hier een uitleg van herr hugo aan Gideon van Meijeren over het vaccineren van kinderen van 12-15 jaar die géén toestemming van hun ouders hebben.

Schijnbaar is Art. 11 alleen van belang zolang deze in het voordeel van de (niet mijn, maar misschien uw) overheid is.

Kinderen van die leeftijd zijn volgens herr hugo slim genoeg om hierover te beslissen en om zelf afwegingen te maken. Zolang als deze maar het besluit als uitkomst heeft om ¨de spuit ¨ te laten zetten.

Afwegingen zoals;

De prik of geen schoolreis.

De prik of geen pretpark, dierentuin, sportclub, sinterklaas etc, etc.

Dit zijn GEEN afwegingen die men aan kinderen overlaat, zelfs voor volwassenen zijn dit geen ¨afwegingen¨

Dit is CHANTAGE !

En omdat herr hugo schijnbaar zo goed op de hoogte is van wetsartikelen, is het op zijn minst verdacht te noemen dat art. 318 van het Wetboek van Strafrecht tot op heden nog niet besproken is.

Tweede Boek. Misdrijven

Titel XXIII. Afpersing en afdreiging

Artikel 318

1.

Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, door bedreiging met smaad, smaadschrift of openbaring van een geheim iemand dwingt hetzij tot de afgifte van enig goed dat geheel of ten dele aan deze of aan een derde toebehoort,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: