2021-20 November – Ons Egyptisch Erfgoed, Deel 4

2021-20-november-–-ons-egyptisch-erfgoed,-deel-4

20-11-21 08:15:00,

Ons Egyptisch Erfgoed, Deel 4

De heilige graal

Nieuwsbrief over Antroposofie

Beste vrienden,

Er zijn kronkelige paden van geestelijke leiding van mens en mensheid die je kunnen verbazen. Wat in het ene tijdperk als tragedie verschijnt en wordt ondergaan, keert in het volgende tijdperk terug als een geest van ontwaken en jubel. Ik wil u hieronder graag vertellen over één zo’n gebeurtenis, omdat die verband houdt met ons thema van het Egyptisch erfgoed.

Mozes leidde het volk Israël uit Egypte naar het Beloofde Land. Dat was rond 1250 voor Christus. Saul, David en Salomo, die rond 1000 v. Chr. leefden, leefden toen in Jeruzalem. De Babylonische gevangenschap van de Joden is niet hetzelfde als de uittocht uit Egypte, deze vond een half millennium later plaats en duurde ongeveer 70 jaar.

Het belang van Mozes als religieus leider is overweldigend. Hij ontving de 10 Geboden op de Sinaï en voor het brandende braambos hoorde hij de woorden van zijn God “Ejeh asher ejeh”, “Ik ben die Ik ben”. Dit waren de woorden waarmee de Christus destijds tot Mozes sprak (GA 105, 4.8.1908 en andere passages). Dus zonder Mozes zou er geen Christendom zijn geweest.

Mozes had echter iets met zich meegevoerd van de Egyptenaren toen zij Egypte verlieten. Niets minder dan het geheim van Osiris, het geheim van het wereldwoord. Mozes had het “Ejeh asher ejeh” niet kunnen ervaren als hij niet het Wereld-Woord had meegevoerd van de Egyptenaren (GA 144,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: