Hoe kon de klimaathysterie ontstaan ?

hoe-kon-de-klimaathysterie-ontstaan-?

20-11-21 07:00:00,

Friedrich-Karl Ewert.

Temperatuurschommelingen worden gedefinieerd als antropogene klimaatverandering die bestreden moet worden – zogenaamd voor het welzijn van de mensheid.

Auteur: Friedrich-Karl Ewert.

Vertaling: Martien de Wit.

De verbintenis tot milieubescherming die op de milieuconferentie van Stockholm in 1972 werd aangegaan, is omgevormd tot de noodzaak van klimaatbescherming – en dat niet alleen uit oprechte bezorgdheid over het klimaat, maar ook om commerciële redenen. De Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) had het klimaat gedefinieerd als het statistische gemiddelde weer over 30 jaar. In plaats van 30 jaar te wachten – zoals dientengevolge was vereist – om na te gaan of het klimaat daadwerkelijk was veranderd, werd klimaatbescherming tegen de opwarming van de aarde eind jaren tachtig tot hoofdtaak van de VN verklaard en werd het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) opgericht. Hoewel bekend was dat er altijd relatief koele zomers en warme winters zijn, d.w.z. dat temperatuurschommelingen normaal zijn, werd een gevaarlijke klimaatverandering voorspeld die de mensheid zou kunnen vernietigen, als zij geen doeltreffende tegenmaatregelen zou nemen.

Het belangrijke verschil tussen temperatuurschommelingen en werkelijke klimaatveranderingen bleef onopgemerkt en onverklaard. De eerste doen zich regelmatig voor op korte en middellange tot lange termijn en aangezien zij slechts enkele tot enkele tienden van een graad bedragen, veranderen zij de levensomstandigheden niet. Daarentegen verandert de werkelijke klimaatverandering de levensomstandigheden, zoals Von Regel in 1957 opmerkte [1]. Met een analyse van de temperatuurreeksen op lange termijn had men in het begin van de jaren tachtig kunnen onderkennen dat wij ook nu alleen maar te maken hebben met de gebruikelijke temperatuurschommelingen. Dit werd buiten beschouwing gelaten. In plaats daarvan verklaarde de VN de opwarming van de aarde tot de grootste vijand van de mensheid en ontketende zo een klimaathysterie.

De oorzaken voor het ontstaan van deze klimaatveranderingshysterie wordt door Jaworowski uiteengezet in zijn werk “Not Man, but the Sun Determines Our Climate” [2]. In het hoofdstuk “Samenzwering om zelfmoord te plegen” schrijft hij:

Tenzij men ingaat op de irrationele politieke of ideologische factoren achter deze hypothese, is het zeer moeilijk te begrijpen waarom zoveel mensen geloven in de menselijke oorzaak van de moderne warme periode, die nooit op aannemelijke wijze wetenschappelijk is bewezen. Maurice Strong, de peetvader van de moderne milieubeweging en voormalig hoofdadviseur van de secretaris-generaal van de VN,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: