Turkije en Iran, vrienden of vijanden?

turkije-en-iran,-vrienden-of-vijanden?

20-11-21 08: 02: 00,

Turkije en Iran, wier samenwerking en potentiële conflicten nauw met elkaar verweven zijn, ondanks de occasionele meningsverschillen en tegenstrijdige visies op de wereldgebeurtenissen, trachten nog steeds een complex onderling evenwicht in stand te houden om een significante escalatie van de spanningen te voorkomen. Elke verschuiving in het machtsevenwicht tussen deze twee kritieke polen in het Midden-Oosten zou de instabiliteit in een reeds zeer complexe regio immers aanzienlijk kunnen vergroten.

De geostrategische rivaliteit tussen Turkije en Iran, waarbij de twee elkaar praktisch spiegelbeeldig zijn, heeft eeuwenoude wortels en is gevormd door langetermijnprocessen en veranderingen in het machtsevenwicht in de regio en de wereld. Door hun geografische nabijheid kozen zij zeer dikwijls een gemeenschappelijke richting in hun politieke aspiraties, hoewel zij het zelden met elkaar eens waren. Onder invloed van de Perzische cultuur keerden de Turken zich naar het Westen en verwierven hun politieke en religieuze waarden.

” Lees verder

%d bloggers liken dit: