De overheid bedient zich van dezelfde methoden als een psychopaat

de-overheid-bedient-zich-van-dezelfde-methoden-als-een-psychopaat

22-11-21 10:05:00,

Leonardo Pisano, 22 november 2021

In het begin van de jaren ’50 van de vorige eeuw onderzocht sociaal-psycholoog Albert Biderman hoe Chinese en Koreaanse ondervragers Amerikaanse krijgsgevangenen hersenspoelden en dwang uitoefenden om informatie, bekentenissen of valse verklaringen af te troggelen. Zijn studies resulteerden in een raamwerk – Biderman’s Chart of Coercion, ofwel Biderman’s Dwangschema – dat sindsdien in tal van situaties wordt gebruikt waarin dwang het leidende mechanisme is [1]. Voorbeelden zijn gedrag van plegers van huiselijk geweld[2], gedrag van loverboys en psychopaten, en bijvoorbeeld ook te vinden bij methoden gebruikt in Guantánamo Bay[3]. Dit schema helpt om dwangtechnieken te begrijpen. 

Huiselijk geweld

Plegers van huiselijk geweld beloven na een uitbarsting dat ze dat nooit meer zullen doen – maar steevast vallen ze in herhaling. De mishandelingen hebben niet altijd dezelfde gradatie. Er zijn periodes van extreme mishandeling, gevolgd door wat Dr. Bunker-Smith, een Engelse psychologe, die is gespecialiseerd in situaties waarbij sprake is van huiselijk geweld, als de ‘wittebroodsweken’ betitelt. In deze gevallen is het steeds terugkerend patroon dat de pleger spijt betuigt en het slachtoffer overlaadt met cadeautjes, excuses en beloften … tot het weer misgaat.

Overheidscontrole

Bij nadere bestudering vormen de coronamaatregelen meer dan een vage gelijkenis met de tactieken die worden genoemd in Biderman’s Dwangschema. Bunker-Smith viel het op, dat de tactieken waarvan regeringen zich bedienen alle kenmerken hebben van psychologische mishandeling. Het taalgebruik van de regeringswoordvoerders is direct vergelijkbaar met dat van plegers van huiselijk geweld. 

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: