Wie over de toelating van het vaccin voor de jongsten beslist

wie-over-de-toelating-van-het-vaccin-voor-de-jongsten-beslist

,

Wie over de toelating van het vaccin voor de jongsten beslist

23.11.2021 | www.kla.tv/20667

Wie over de toelating van het vaccin voor de jongsten beslist. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) bekijkt momenteel de toelating van het coronavaccin van de fabrikanten BioNTech en Pfizer voor kinderen van vijf tot elf jaar! Dit werd op 18 oktober in Amsterdam bekendgemaakt door het EMA. Al eerder werd de toelating voor de omstreden vaccins op basis van genen in allerijl goedgekeurd, eerst voor volwassenen en vervolgens ook voor adolescenten vanaf de leeftijd van twaalf jaar. Het EMA, dat verantwoordelijk is voor de toelating van en het toezicht op geneesmiddelen in de EU, wordt voorgesteld als het orgaan van deskundigen. Maar hoe betrouwbaar en vooral onafhankelijk is het agentschap, ook gezien het feit dat het “vaccin” binnenkort aan de jongsten zal worden toegediend? Emer Cooke werd op 16 november 2020 benoemd tot EMA-directeur. Zij heeft een beslissende invloed op de toelating van een farmaceutisch product. Waar komt ze vandaan? – Van 1985 tot 1991 werkte Cooke in verschillende functies in de Ierse farmaceutische industrie. – In 1991 trad ze toe tot de raad van bestuur van de European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA). De EFPIA is de belangrijkste lobbyorganisatie van de farmaceutische industrie, met de hoogste lobbyuitgaven, de meeste contacten met de EU en meerdere ingeschakelde lobbybureaus. Het vertegenwoordigt enkele van ’s werelds grootste farmaceutische bedrijven, waaronder AstraZeneca, Johnson & Johnson en Pfizer. Cooke vertegenwoordigde tot 1998 officieel de belangen van precies deze farmaceutische bedrijven inzake toelatingen. – Van 1998 tot 2002 stond Emer Cooke vervolgens aan het hoofd van de farmaceutische afdeling van de EU-Commissie. Van daaruit veranderde zij van plaats naar het EMA, waar zij hoofd van de inspecties was en hoofd van internationale zaken tot 2016. – Van november 2016 tot november 2020 had Cooke een mandaat als uitvoerend directeur van het EMA en was verantwoordelijk voor alle regelgevende activiteiten in samenhang met farmaceutische producten. Nadat Cooke die post bij EMA had overgenomen, werden binnen zeer korte tijd de coronavaccins van de volgende farmaceutische bedrijven goedgekeurd voor de EU: – op 21 december 2020, dat van Pfizer en BioNTech, – op 29 januari 2021, dat van AstraZeneca en – op 12 maart 2021, dat van Johnson & Johnson. Toen talrijke gevallen van cerebrale veneuze trombose,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: