Ziek van wifi!

ziek-van-wifi!

22-11-21 10:32:00,

De gigahertz is een tot het SI ( Internationale Stelsel van Eenheden) behorende afgeleide eenheid. De eenheid heeft het symbool GHz (gigahertz). Een gigahertz is gelijk aan 109 Hz (hertz), ofwel 1 000 000 000 Hz. Eén cyclus duurt daarmee 1 nanoseconde.

Radiogolven met frequenties in de buurt van een gigahertz worden ook wel microgolven genoemd. Dit wordt gebruikt voor de draadloze communicatie. Een microgolf is elektromagnetische straling en zijn radiogolven in het hogere frequentiegebied. Microgolven worden gebruikt voor de:
-televisie;
-GPS (Global positioning system (gps):
-mobiele telefoons:
-radar;
-wireless LAN zoals wifi en Bleutooth.

Microgolven hebben een golflengte van 1 meter (bij een frequentie van 300 megahertz (MHz) tot 1 millimeter (bij een frequentie van 300 gigahertz (GHz), ook de millimetergolf genoemd.   De grenzen tussen ver-infraroodstraling en microgolven zijn niet duidelijk gedefinieerd.

Namen van de microgolven;

Factor naam symbool 1 Hertz Hz 103 Kilohertz KHz 106 Megahertz Mhz 109 Gigahertz GHz 1012 Terahertz THz

Microgolven hebben drie kenmerken:
-ze worden weerkaatst door metaal;
-ze gaan zonder probleem door glas, papier en plastic;
-ze dringen in de voeding door tot op 2 à 3 cm diepte.

Geschiedenis van wifi 2,4 gigahertz (GHz), 5 GHz, 6 GHZ en 6E GHz.
Wifi 2,4 GHz is uitgebracht in 2009 en nog altijd het meest gebruikt wifi-kanaal. De 2,4 GHz is het langst in gebruik en was jarenlang de enige frequentie waarop het wifi-signaal werd uitgezonden. Dat betekent dat nu heel veel apparaten nog steeds gebruikmaken van deze frequentie. Niet alleen routers die je computer, smartphone, tablet en smart tv van internet voorzien, maar ook andere apparaten, zoals babyfoons, telefoons en bluetooth-apparaten. Die apparaten kunnen elkaar behoorlijk in de weg zitten, waardoor het wifi-signaal verstoord kan worden als je deze frequentie gebruikt.

5 GHz, meer snelheid, minder bereik
De 5 GHz-band is geïntroduceerd in 2013 en wat dat betreft een stuk aantrekkelijker. Er zijn minder apparaten actief op 5 GHz en de band is veel minder gevoelig voor storingen. Een nadeel is dan weer dat het bereik van deze frequentie kleiner is.

Wifi 6 GHz
In 2019 is de 802.11ax (wifi 6) uitgekomen. Om de nieuwe namen voor de leek wat overzichtelijker te houden,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: