Zijn de Covid-19 vaccins verantwoordelijk voor de enorme stijging van het aantal sterfgevallen dit jaar?

zijn-de-covid-19-vaccins-verantwoordelijk-voor-de-enorme-stijging-van-het-aantal-sterfgevallen-dit-jaar?

22-11-21 06:58:00,

Volgens de alle-oorzaken mortaliteitsstatistieken is het aantal Amerikanen dat tussen januari 2021 en augustus 2021 is overleden 16% hoger dan 2018, het pre-COVID-jaar met de hoogste alle-oorzaken mortaliteit, en 18% hoger dan het gemiddelde sterftecijfer tussen 2015 en 2019. Gecorrigeerd voor een bevolkingsgroei van ongeveer 0,6% per jaar, ligt het sterftecijfer in 2021 16% boven het gemiddelde en 14% boven dat van 2018, schrijft Dailyexpose.uk.

De voor de hand liggende vraag is, waarom stierven er meer mensen in 2021 (januari tot en met augustus) ondanks de uitrol van COVID injecties in december 2020? Heeft COVID-19 het sterftecijfer verhoogd ondanks de massale vaccinatie, of sterven mensen in een hoger tempo vanwege de COVID-prikken?

Sterfte als gevolg van vaccinaties

In een tweedelige serie onderzocht Matthew Crawford van de Rounding the Earth Newsletter de sterftecijfers voor en na de uitbraak van de COVID-vaccins. In deel 1 onthulde hij dat de injecties naar schatting 1.018 mensen hebben gedood per miljoen toegediende doses (let wel, het gaat hier om doses, niet om het aantal gevaccineerden) gedurende de eerste 30 dagen van de Europese vaccinatiecampagne. Tussen 800.000 en 2 miljoen zogenaamde “COVID-19-doden” kunnen in feite door vaccinatie veroorzaakte sterfgevallen zijn.

Na correctie voor sterfgevallen die als COVID-19-sterfgevallen zijn gecategoriseerd, kwam hij uit op een schatting van 200 tot 500 sterfgevallen per miljoen toegediende doses. Aangezien wereldwijd 4 miljard doses zijn toegediend, betekent dit dat 800.000 tot 2 miljoen zogenaamde “COVID-19-doden” in feite door vaccinatie veroorzaakte sterfgevallen kunnen zijn. Zoals uitgelegd door Crawford:

“Dit omvat niet eens de door vaccinatie veroorzaakte sterfgevallen die niet als COVID-gevallen zijn geregistreerd, hoewel ik vermoed dat dit laatste aantal kleiner is, omdat de enige goede manier om het signaal van vaccinsterfte te verbergen is om sterfgevallen door het reeds vastgestelde COVID-dodental te smokkelen.”

Crawfords berekeningen worden bevestigd door gegevens uit Noorwegen, waar 23 sterfgevallen werden gemeld na de COVID-prik op een moment dat slechts 40.000 Noren de prik hadden gekregen.

Zonder rekening te houden met de mogelijkheid van onderrapportage in Noorwegen, geeft dit een sterftecijfer van 575 sterfgevallen per miljoen toegediende doses. Bovendien werd na het verrichten van autopsie op 13 van deze sterfgevallen vastgesteld dat zij alle 13 in verband konden worden gebracht met de COVID-prik. Zoals gerapporteerd door Norway Today in januari 2021:

“De rapporten zouden erop kunnen wijzen dat gewone bijwerkingen van mRNA-vaccins,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: