Biden-Xi top bevestigt alleen maar voortdurende concurrentie

biden-xi-top-bevestigt-alleen-maar-voortdurende-concurrentie

23-11-21 08: 40: 00,

Hoewel de langverwachte virtuele topontmoeting tussen Biden en Xi ogenschijnlijk bedoeld was om de toenemende spanningen tussen China en de VS te normaliseren, heeft de topontmoeting alleen maar bevestigd dat er geen sprake is van een effectieve, institutionele vermindering van de groeiende concurrentie, noch op economisch/technologisch gebied, noch in de geopolitieke arena. Misschien is er geen andere kwestie die de onderliggende spanningen beter illustreert dan Taiwan, waaruit de bestaande kloof tussen twee grootmachten blijkt die zich ook uitstrekt tot andere kwesties, zoals Hongkong, Xinjiang en Tibet Zoals in de lezing van het Witte Huis werd benadrukt, heeft president Biden, met een sneer naar China’s groeiende invloed wereldwijd, “onderstreept dat de Verenigde Staten zullen blijven opkomen voor hun belangen en waarden en, samen met onze bondgenoten en partners, ervoor zullen zorgen dat de regels van de weg voor de 21ste eeuw een internationaal systeem bevorderen dat vrij, open en eerlijk is.”

Terwijl de Amerikaanse voordracht voorzichtig begint met het vermelden van de betrokkenheid van Xi-Biden op gebieden van gemeenschappelijke belangen,

” Lees verder

%d bloggers liken dit: