China’s Nieuwe Zijderoute Deel 2

china’s-nieuwe-zijderoute-deel-2

23-11-21 11: 38: 00,

China wordt door het Westen steeds meer gevreesd als een concurrent en afgeschilderd als een ondemocratische natie, een land waar een eenpartijdictatuur heerst en geen vrijheid van meningsuiting bestaat. De regering van China wordt door louche organisaties en “specialisten” beschuldigd van onbewijsbare schendingen van de mensenrechten. De VS, hun geheime diensten en NGO’s die speciaal zijn opgezet om China in een kwaad daglicht te stellen, steunen en financieren separatistische en terroristische activiteiten, voornamelijk in Xinjiang en Tibet, wakkeren het anti-Chinese ressentiment in de landen van de regio aan, brengen anti-Chinese allianties tot stand, zoals Quad en Aukus, en trachten de ontwikkeling van de Nieuwe Zijderoute te ondermijnen en andere landen te ontmoedigen om met China samen te werken. Door Marco Wenzel.

Lees ook het eerste deel.

Sinds ongeveer het jaar 2000, sinds China is opgeklommen tot een wereldmacht, is de berichtgeving in de westerse media over het land overwegend negatief geweest en is het land afgeschilderd als een agressieve expansionistische macht. Het Nieuwe Zijderoute-project is in de ogen van het Westen een instrument om de internationale orde te hervormen en China’s hegemonie over de regio Azië-Stille Oceaan en daarbuiten te vestigen.

” Lees verder

%d bloggers liken dit: