Corona in nevels verhuld – 8 verhelderende vragen (van Ivo Sasek)

corona-in-nevels-verhuld-–-8-verhelderende-vragen-(van-ivo-sasek)

,

Corona in nevels verhuld – 8 verhelderende vragen (van Ivo Sasek)

20.11.2021 | www.kla.tv/20643

Nogmaals, ik richt mij tot u allen ver weg, waar u zich ook bevindt, in alle landen, hoewel ik mij nu eerst, wat het belangrijkste betreft, tot ons Zwitsers moet richten. Natuurlijk gaat het weer over covid, over de aanscherping van de covid-maatregelen, om precies te zijn. Wij Zwitsers hebben nog slechts acht dagen te gaan, dan zal blijken of wij onze vrijheid in Zwitserland met succes hebben kunnen verdedigen, of dat nog meer van onze omvangrijke rechten en vrijheden zullen worden geofferd op het altaar van de bedrieglijk leugenachtige propaganda. In ieder geval willen wij bij Kla.TV alle waarheidlievende mensen ver weg over de hele wereld bedanken, voor wie tot nu toe geen inspanning en geen offer te groot is geweest om de stormgolven van, laat ik zeggen, deze onvoorstelbare vloedgolf van censuur en corruptie te trotseren. Gedurende vele maanden hebben miljoenen van u, in de meest voorbeeldige zelfbeheersing en liefde, zo zou ik het willen noemen, onophoudelijk aangedrongen op een openbare dialoog. De massamedia gaven er echter als één man de voorkeur aan om, in plaats van hun plicht tot verslaggeving te vervullen, u te denigreren als covidioten, als vijanden van de democratie, als complotdenkers, haatpropagandisten, enzovoort. Maar u hebt tot op de dag van vandaag deze onophoudelijke provocatie tot verdeeldheid en burgeroorlog – ik denk tot gewilde burgeroorlog – met succes doorstaan. Echt een bravo, een bravo! Ik denk niet dat er ooit zoiets is geweest in de geschiedenis van de mensheid – althans niet op zo’n wereldwijde schaal. En het is juist dit feit dat ons de meest gerechtvaardigde hoop geeft dat er inderdaad een rechtvaardigere en betere wereld aanbreekt. Want juist jullie zelf zijn deze nieuwe wereld die hier net zichtbaar wordt! Jullie zijn het die standvastig waarschuwingen roept in liefde – waar anders in de wereld is er ooit zoiets geweest? U kunt niet ophouden omdat u de onderdrukte tegengeluiden van de meest hooggeplaatste deskundigen hebt gehoord en u eenvoudigweg niet kunt toestaan dat zij voor het grote publiek verborgen blijven. Ja, u kunt niet langer zwijgen omdat u de waarschuwingsroep hebt gehoord van de meest hooggeplaatste professoren die getuigen en hebben getuigd in verband met het hele covid vaccinatieverhaal van een wereldwijde massamoord en nog veel meer.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: