De mens in de machine

de-mens-in-de-machine

23-11-21 03: 00: 00,

Meer dan 100 jaar geleden, in 1909 om precies te zijn, publiceerde de Britse auteur Edward Morgan Forster een verhaal getiteld The Machine Stops. Forster beschrijft daarin een dystopisch toekomstbeeld waarin leven op het aardoppervlak niet meer mogelijk is. De wereld ligt in puin, bomen bestaan niet meer en de lucht bestaat uit giftige gassen. In Forsters vertelling leven de mensen niet meer op de aarde, maar in ondergrondse kamers. Een machine wijst elke persoon zo’n kamer toe zodra hij volwassen is. Daar brengt hij de rest van zijn leven door, bijna volledig afgezonderd van alle anderen, maar toch niet helemaal alleen.

Mensen staan voortdurend in contact met elkaar via de machine. De machine blijkt niet alleen een communicatiemiddel te zijn, maar zorgt ook voor voedsel, voldoende frisse lucht, muziek, bed en bad. En meer nog: wie zich met wie mag voortplanten, wordt bepaald door de machine – waarbij het open blijft of de voortplantingsdaad een natuurlijk of een technisch proces is. Welk kind uiteindelijk voldoende geschikt blijkt om in leven te mogen blijven, wordt als het ware aan de machine overgelaten.

” Lees verder

%d bloggers liken dit: