De vijf stappen naar ontmenselijking

23-11-21 07: 09: 00,

Zuletzt aktualisiert am 23. November 2021.

Iedereen die het heden wil begrijpen zou Hannah Arendt’s klassieker over totalitarisme moeten lezen. De president en rector van de door paus Johannes Paulus II gestichte Katholieke Universiteit ITI in Oostenrijk, Christiaan W.J.M. Alting von Gesau, heeft dit gedaan. Het resultaat is zijn essay over Totalitarisme en de vijf stappen naar ontmenselijking.

Fünf Schritte zur Entmenschlichung

Wenen, 20.11.2021

Totalitarisme en de vijf stappen naar ontmenselijking

Gastessay door Christiaan W.J.M. Alting van Gesau

Hannah Arendt’s baanbrekende werk The Origins of Totalitarianism (1948) is ontnuchterende lectuur in de wereld die zich nu om ons heen ontvouwt in 2021. We bevinden ons inderdaad in een impasse van epische proporties waar de essentie van het mens-zijn op het spel staat.

De totalitaire poging tot wereldwijde verovering en totale overheersing is de destructieve uitweg uit alle impasses. Haar overwinning kan samenvallen met de vernietiging van de mensheid; overal waar zij heeft geheerst, heeft zij ernaar gestreefd het wezen van de mens te vernietigen. – Hannah Arendt, De oorsprong van het totalitarisme

Hoewel het misschien nog steeds moeilijk is om te beweren dat we opnieuw – althans in het Westen – onder het juk van totalitaire regimes zitten,

” Lees verder

%d bloggers liken dit: