Help! Wat gebeurt er met onze universiteiten?

help!-wat-gebeurt-er-met-onze-universiteiten?

23-11-21 03:00:00,

Guus Berkhout.

Een gastbijdrage van prof. dr. ir. Guus Berkhout.

De afgelopen jaren zien we de raarste dingen gebeuren aan onze universiteiten. Hoogleraren moeten in hun colleges uiterst voorzichtig zijn met wat ze doceren. Als zij wetenschappelijke resultaten laten zien die niet passen in de ideologie van activistische bewegingen, dan wordt hen het leven zuur gemaakt en lopen zij zelfs het gevaar geëxcommuniceerd te worden. Meedoen met de consensus is verreweg het veiligst. De Colleges van Bestuur beschermen hun hoogleraren niet, integendeel, ze doen hard mee.

De Universiteit van Amsterdam vindt dat elke student ‘woke’ moet worden. Het gaat daar niet meer om het ontwikkelen van talenten, maar om witte, heterofiele, leergierige studenten een schuldgevoel aan te praten. Immers, hun voorouders hebben bloed aan hun handen en zij vormen nu de nieuwe generatie onderdrukkers.

De Radboud Universiteit in Nijmegen is door de knieën gegaan voor het klimaatactivisme en heeft zojuist besloten dat alle studenten eerst moeten worden onderwezen in het duurzaamheidsverhaal. De klimaatcrisis staat hierin centraal, of dat nou wetenschappelijk klopt of niet, dat doet er in Nijmegen niet toe.

Mijn eigen universiteit, de TU Delft, heeft zich recentelijk het modieuze predicaat ‘klimaatuniversiteit’ opgespeld. Ook deze universiteit indoctrineert zijn studenten door ze te vertellen dat er een klimaatcrisis is die door de mens veroorzaakt wordt en die moet worden opgelost met zonnepanelen, windmolens en biomassacentrales. Kritiek wordt niet geduld.

Maar College van Bestuur, de universiteit moet toch een vrijplaats zijn van onbevooroordeelde kennisuitwisseling? Hoe vrij is de discussie nog aan de TU Delft, als iedereen in een ideologisch frame wordt geduwd? Wil je je kind nog wel naar zo’n universiteit toesturen?

Eredoctoraat

Frans Timmermans.

Maar het ergste komt nog. De TU Delft heeft zojuist aangekondigd dat zij Frans Timmermans in januari een eredoctoraat (doctoratus honoris causa) gaat verlenen, vanwege de buitengewone prestaties die hij met zijn energietransitie-beleid heeft geleverd.

Maar, College van Bestuur, Frans Timmermans heeft met zijn energiebeleid juist onnoemelijk veel schade aangericht! Hij is de grote voorvechter van de biomassacentrales, waarvoor al vele jaren unieke ecosystemen worden vernietigd door massale houtkap.

Hij is ook de persoon die vindt dat duurzaamheid moet worden gerealiseerd met windmolens.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: