Wit-Rusland – Drama tussen de fronten

wit-rusland-–-drama-tussen-de-fronten

23-11-21 03: 26: 00,

Het drama dat zich momenteel afspeelt aan de oostelijke buitengrenzen van de Europese Unie, meer bepaald in de grensstrook tussen Polen, Litouwen, Letland en Wit-Rusland, over de rug van de mensen die er asiel zoeken, brengt de westerse media er opnieuw toe het beeld te schetsen van het uitbreken van een oorlog in het hart van Europa.

De werkelijkheid is echter complexer: er is al een oorlog, alleen wordt die niet militair uitgevochten, maar in de media, zou men ook duidelijk kunnen zeggen, als een informatieoorlog. Het blijft ook niet beperkt tot Europa. De lokale conflicten aan de grens tussen de Europese Unie, met name haar noordoostelijke lidstaten en Wit-Rusland, vormen veeleer samen onder de oorlogsdrempel een raadsel, dat zijn overlappende lijnen heeft in wereldwijde verschuivingen.

Allereerst is er de nieuwe migratiestroom, op gang gebracht door de plotselinge terugtrekking van de westerse mogendheden uit Afghanistan, die opnieuw mensen aanspoelt om te stranden op de kusten van Europa. Het offensief treft de Europese Unie op haar noordoostelijke flank, die nog niet door Frontex is afgesloten, nadat de zuidelijke grenzen reeds waren gesloten. De meeste nieuwkomers willen via Polen, Litouwen en Letland de grens met Wit-Rusland oversteken naar Duitsland. Wit-Rusland is voor hen slechts een doorgangsland – evenals de oostelijke landen van de Europese Unie.

Reeds tijdens de “vluchtelingencrisis” van 2015 waren de drie oostelijke grenslanden niet bereid de hun toegewezen contingenten mensen op te nemen, aangezien zij niet de directe bestemming waren van degenen die wilden immigreren. Nu deze landen zelf als toegangspoort worden benaderd, zijn zij overgegaan tot het met geweld sluiten van de nog niet gesloten buitengrens, dat wil zeggen hun eigen grens,

” Lees verder

%d bloggers liken dit: