Brieven aan de redacteur over “Zet alstublieft de ziektes niet tegen elkaar op”

brieven-aan-de-redacteur-over-“zet-alstublieft-de-ziektes-niet-tegen-elkaar-op”

24-11-21 09: 30: 00,

In dit artikel vestigt Tobias Riegel de aandacht op de “vicieuze cirkel van wederzijdse compensatie van “ongerechtvaardigde” intensieve behandeling”. Het “idee van een halfslachtige solidaire gezondheidszorg” dreigt “op zijn grondvesten” te worden aangetast als enerzijds aan niet-ingeënte personen wordt gevraagd af te zien van een intensieve behandeling of de kosten daarvan te betalen, en er anderzijds op wordt gewezen dat bijvoorbeeld rokers en snelheidsovertreders dan “ook” het recht op behandeling zouden hebben “verspeeld”. De “zondebokstrategie” dat ongevaccineerden verantwoordelijk zijn voor het tekort aan ziekenhuizen is succesvol, maar leidt af van het politieke falen. Tenslotte wordt de vraag gesteld of het hele vaccinatiedebat als afleidingsmanoeuvre dient. Onder meer wordt de “installatie van langdurige bewakingspraktijken” en het geplande “antisociale belastingbeleid” verhuld. Dank u voor de interessante brieven aan de redacteur. Hier is een selectie. Samengesteld door Christian Reimann.

1. Brief aan de redacteur

Beste Riegel,

De snelheid van het verval van moreel-ethische waarden is ontstellend. Het is gewoon onbegrijpelijk hoe snel, in het licht van de werkelijk bittere ervaringen van de Duitse geschiedenis, grote delen van de politiek,

” Lees verder

%d bloggers liken dit: