De grote ontremming

de-grote-ontremming

24-11-21 03: 00: 00,

“(M)en zou graag hersenjicht krijgen als men een openbare krant in de hand neemt”, is tegenwoordig te roepen op de vlucht met de oude Johann Gottfried Seume en eraan toe te voegen: “… als men bovendien een openbare zender hoort of ziet of naar een politicus moet luisteren.”

Waar “vecht” men eigenlijk tegen? Eigenlijk tegen een ademhalingsziekte, zoals die al voorkomt sinds het menselijk leven bestaat? Die stijgt en daalt per seizoen. Ziekte – elke ziekte – is een risico voor het leven!

Soms kan men zich tegen sommigen beschermen, anderen overrompelen. Medische kennis en herkenning kunnen mogelijk helpen. Maar nu, bijna twee jaar lang, is er een monstruositeit opgebouwd die pandemie wordt genoemd, en daarmee is een waarschijnlijk uniek klimaat van angst en paniek geschapen. Psychologen en psychiaters worden lang bezig gehouden, lezen we.

Met gebrekkige en ongeschikte tests – ook dit is reeds lang en uitvoerig genoeg beschreven – worden absurde, onrealistische cijfers geproduceerd. In ieder geval, over welke cijfers hebben we het? Het aantal besmette mensen, het aantal testen? Zijn het de aantallen patiënten, van gehospitaliseerde patiënten? Aantallen overledenen? Het toeval werd in het begin als een heilige waarde beschouwd, kreeg pas onlangs perifere aandacht, en viert thans zijn triomfantelijke wederopstanding. Zonder referentiekader, zonder differentiatie, is wat hier gebeurt pure bangmakerij.

” Lees verder

%d bloggers liken dit: