De hel van de verkeerslichten krijgt vorm

de-hel-van-de-verkeerslichten-krijgt-vorm

24-11-21 08: 00: 00,

Hoewel politici altijd beweren dat persoonlijkheden in de politiek een ondergeschikte rol spelen, is precies het tegenovergestelde het geval. Vooral in een regeringscoalitie, waar het spectrum van standpunten op vele terreinen zeer breed is, is de vraag welke partij welke portefeuille krijgt en vooral wie deze portefeuille als minister leidt, van groot belang. En er is zeker potentieel hier met het verkeerslichtsysteem. Afhankelijk van de structuur en de personeelsbezetting van de ministeries had het verkeerslicht een progressief model kunnen zijn, althans tot op zekere hoogte. De eerste speculaties die uit de onderhandelingskringen zijn gelekt, wijzen echter precies op het tegenovergestelde. Het lijkt erop dat zo’n beetje elk ministerie zal worden bezet door het slechtst denkbare alternatief in elk geval. Door Jens Berger.

Ook al is het niet meer politiek correct om grappen te vertellen die zich in clichés wentelen, de oude grap over hemel en hel in Europa is een voor de hand liggende analogie voor de kwestie van de verkeerslichten.

” Lees verder

%d bloggers liken dit: