Waterstof uit Namibië en het nieuwe energiekolonialisme

waterstof-uit-namibie-en-het-nieuwe-energiekolonialisme

24-11-21 09:00:00,

Tinne van der Straeten.

Nederland heeft grootste plannen voor import van waterstof uit Namibië, aldus onze toekomstige minister voor klimaat, Dilan Yeşilgöz-Zegerius. Zie hier.

Willen we de klimaatdoelstellingen halen, dan moet ook de industrie vergroenen. Dat kan niet op elektriciteit, maar wel met (groene) waterstof. … Oh ja, is dat zo?

Volgens Dilan Yeşilgöz-Zegerius heeft Namibië als “gigantisch woestijnland aan zee heel veel mogelijkheden”, meldt de Telegraaf. Nederland en Namibië hebben een intentieverklaring ondertekenend, maar er zijn nog geen concrete plannen.

Nu het duidelijk is dat we met wind en zon de klimaatdoelen niet gaan halen, is de hoop dan weer gevestigd op een nieuwe troefkaart/hype: waterstof! Ook de Belgische collega, Tinne van der Straeten, heeft haar hoop daarop gevestigd. Maar is dat terecht? Pascal D’hondt denkt van niet.

Na vele jaren en vele miljarden zal blijken dat waterstof weer de zoveelste vlieger is die niet opgaat.

En waar blijft toch die verschrikkelijke opwarming die we daarmee pretenderen te bestrijden?

Auteur: Pascal D’hondt (België).

Onze minister van Energie, Tinne Van der Straeten, heeft een memorandum van overeenstemming ondertekend met Namibië om daar ‘groene’ waterstof te produceren door middel van elektrolyse en fotovoltaïsche zonne-energie en die dan weer in België in te voeren.

De standpunten en besluiten van de minister en haar kabinet doen enorme vragen rijzen over de geldigheid van de technische, wetenschappelijke en economische grondslagen waarop zij zijn gebaseerd. De kritiek in dit artikel komt van bekwame personen die onafhankelijk zijn van enige politieke ambitie. Deze kritiek is gegrond en van belang voor de energiestrategie van ons land, opdat die geen rampzalige gevolgen zou hebben voor de burger.

Het ergste is dat de besluiten en standpunten van onze minister het publiek voortdurend misleiden. En dat ze het land in een ideologische zoektocht meeslepen waarvan het misschien niet zal herstellen. Er zullen immers problemen met de elektriciteitsvoorziening aan het licht komen als er geen beredeneerde heroriëntatie komt.

De waterstofillusie

Waterstof zoals gepresenteerd door onze minister is een rookgordijn! Alles wat momenteel over waterstof wordt gezegd, is sinds 1959 door de beste Europese deskundigen in het Centrum van de Europese Commissie te Ispra reeds bedacht, bestudeerd en onderzocht. De waterstofsector,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: