Weg uit de vrijheid

weg-uit-de-vrijheid

24-11-21 02: 00: 00,

Het totalitaire fascisme is geen overblijfsel uit vervlogen tijden, maar is bezig zijn greep te verscherpen rond de laatste vrijheidslievende mensen, en wel wereldwijd. Overal wordt de vrijheid beknot, worden samenlevingen meer gesloten en wordt het digitale dwangapparaat uitgebreid, dit alles om een kleine klasse van kapitalisten absolute heerschappij over alle mensen te laten hebben. Maar dit totalitair fascisme is een vorm van kapitalisme in zijn eindstadium. Het systeem zoals wij het kenden staat op het punt van absolute desintegratie. Terwijl enkelen rijkdom en macht blijven monopoliseren, wordt de rest van ons onderworpen aan een dictatoriaal regime van dwang en uitbuiting. De oude, gezellige wereld die wij kenden is onherroepelijk verloren gegaan en heeft plaatsgemaakt voor een ontspoord hyperkapitalisme.

Maar zelfs deze samenleving die in de vroege 2020 dagen haar laatste adem uitblies, was allesbehalve normaal. Ook toen al beheersten enkele superrijken de wereld, kneedden die naar hun hand en onderwierpen de brede massa’s onder een “werken en consumeren”-ideologie die alleen diende om de kapitalistische machinerie draaiende te houden. Met hun ineenstorting kwam het fascistisch totalitarisme weer in de openbaarheid. Aan dit systeem te ontsnappen, het omver te werpen, is nu de voornaamste taak van allen die niet alleen willen overleven wat komen gaat, maar ook willen leven in vrijheid en zelfbeschikking. Meer nog, deze gedwongen ineenstorting kan een verandering in gang zetten,

” Lees verder

%d bloggers liken dit: