Wij voor u: een vereniging van politieagenten uit heel Zwitserland.

wij-voor-u:-een-vereniging-van-politieagenten-uit-heel-zwitserland.

23-11-21 11: 00: 00,

Op dit platform kunt u zich registreren als politieambtenaar en ideeën uitwisselen met gelijkgestemden zonder angst voor uitsluiting of gevolgen.

Gepubliceerd op 24. November 2021.

Verbintenis / Doelstellingen

Als politiefunctionarissen hebben de leden van de vereniging “Wij voor U” zich ertoe verbonden de democratische rechtsstaat te beschermen en de fundamentele rechten van eenieder naar eer en geweten te vrijwaren. Zij constateren echter steeds vaker negatieve ontwikkelingen in de samenleving, vooral in het directe contact met de bevolking. Zij worden ook getroffen als privé-personen, als vaders en moeders, broers en zusters, zonen en dochters. Zij beschouwen de inperking van de grondrechten in deze mate en over de periode tot nu toe als strijdig met de proportionaliteit en het hoogste goed van een democratie: vrijheid.

” Lees verder

%d bloggers liken dit: