Gekochte ethiek

gekochte-ethiek

25-11-21 01: 00: 00,

Het is waar dat er na de Tweede Wereldoorlog een periode van “wilde” wetenschap is geweest, waarin zich tegenspraak, twist en nieuwe ontdekkingen hebben ontplooid, waarvan sommige universiteiten nu nog de vruchten plukken. Maar in de loop van de laatste decennia werd het steeds duidelijker dat onderzoek en wetenschap steeds hogere uitgaven veroorzaakten en dat daarvoor het geld van de staatsheersers en in toenemende mate van de particuliere oligarchen of ondernemingen nodig was.

En zo bevinden wij ons vandaag weer in dezelfde situatie als in de Middeleeuwen, toen wetenschappers afhankelijk waren van de gunst van hun beschermers, hun heersers. Dit leidt bijvoorbeeld tot twee professoraten van – nog steeds – Dr Christian Drosten, gesteund door de Bertelsmann Stichting, die door een familieclan wordt bestuurd, en de Senaat van Berlijn.

Maar ik wilde schrijven over ethiek en wetenschap. En men denkt onmiddellijk aan ethische commissies of de Ethische Commissie, die advies geeft aan de federale regering. En net als aan het hof in het verleden zijn dergelijke adviseurs natuurlijk alleen welkom als zij niet ingaan tegen de belangen van de heersende klasse. Hoe is de situatie in Duitsland?

Bij het zoeken naar bronnen stuitte ik op een interessant artikel op de site kritisches-netzwerk.de, met niet minder belangrijke bijlagen, waarin men een reeks zeer onthullende gegevens kan vinden,

” Lees verder

%d bloggers liken dit: