Kleine sprankjes hoop en de grote schaduw van Christian Lindner

kleine-sprankjes-hoop-en-de-grote-schaduw-van-christian-lindner

25-11-21 11: 50: 00,

Het regeerakkoord is ondertekend en bezegeld, de goedkeuring van de drie partijen is waarschijnlijk slechts een formaliteit. Albrecht Müller heeft de kwestie van de pensioenen reeds uitvoerig geanalyseerd en zal ook ingaan op het buitenlands en veiligheidsbeleid. Hij heeft ook gewezen op de lichtpuntjes in de krant. Eerst en vooral is de aanzienlijke verhoging van het minimumloon inderdaad een punt waarvoor men de coalitiepartners moet prijzen. Andere positieve punten zijn helaas zeer vaag geformuleerd en alleen de concrete uitvoering zal uitwijzen of het licht opweegt tegen de schaduw. Ontnuchterend is echter dat in het hele regeerakkoord geen concrete cijfers over de financiering worden genoemd en dat deze omissie de aangewezen minister van Financiën, Christian Lindner, waarschijnlijk tot de machtigste man in de stoplichtcoalitie zal maken. Alles staat onder FDP curatorschap en dat is geen goed nieuws. Door Jens Berger.

Maar voordat we naar de schaduwzijde gaan, is het de moeite waard om naar de positieve punten te kijken.

” Lees verder

%d bloggers liken dit: