Zendingverspreiden www.kla.tv/20699

zendingverspreiden-wwwkla.tv/20699

,

“De stem in mijn hart”

25.11.2021 | www.kla.tv/20699

Sinds het voorjaar van 2020, wordt ons dagelijks leven gedicteerd door de maatregelen i.v.m. het coronavirus: Lockdowns, mondkapjes dragen, 1,5 m. afstand houden, thuis werken, bubbels respecteren, avondklok, vaccinatiedrang en nu het Covid Safe Ticket. (CST) De stem van de media speelt een belangrijke rol bij dit alles. Hun stemmen klinken luid, angstaanjagend, soms opdringerig en zelfs beschuldigend. Door al die stemmen die onze aandacht vragen, opeisen, zou je makkelijk de kluts kwijt raken. Ik probeer daarbij dan ook altijd te luisteren naar wat de stem in mij hart zegt. Daar heb ik iets van opgeschreven en ik ben heel dankbaar dat ik dat via kla.tv met jullie mag delen: “De stem in mijn hart.” Mijn hart huilt voor elke persoon die aan Covid is overleden, alleen, in een ziekenhuisbed. Mijn hart schreeuwt voor elk persoon die verdwenen is door de prik, hopende vrijheid te vinden. Mijn hart is vol medeleven voor iedere persoon die dagelijks moet leven met de negatieve gevolgen van de injectie. Mijn hart stelt vragen over de langetermijngevolgen van de opgelegde “remedie”. Mijn hart slaat alarm voor onze mooie jeugd, die de dosis heeft genomen om te kunnen dansen, zich amuseren, werken… Mijn hart brult als een leeuw, want ze willen de angel in onze kinderen steken. Mijn hart is verontwaardigd over de hypocriete “keuzevrijheid ”. Mijn hart is vol walging voor de arrogantie van de herauten van de leugen. Mijn hart zwelt van boosheid door alle passiviteit en lafheid. Mijn hart smeekt allen die zwijgen om uit hun holletje te komen. Mijn hart trekt zich terug van de eenzijdige en simplistische visie de ze ons willen opdringen. Mijn hart krimpt van horror in elkaar voor het Covid Segregatie Ticket (CST) Maar mijn hart jubelt voor elke persoon die opstaat voor de waarheid. Mijn hart ontploft van vreugde bij elk initiatief dat de menselijkheid respecteert. Mijn hart zingt met jullie die handelen in het belang van iedereen. Mijn hart viert feest bij elk bevrijdend woord. Mijn hart verenigt zich met een ieder die verliefd is op authenticiteit. Ja, mijn hart slaat. En zolang mijn hart slaat, zal ik strijden voor vrijheid voor ieder mens, vrijheid om zich te uiten en vragen te stellen, opdat de menselijke waardigheid gerespecteerd zal worden, opdat de waarheid gezocht en gevonden zal worden.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: