Over het verval van de beschaving

29-11-21 01: 15: 00,

Zuletzt bijgewerkt op 29. November 2021.

In haar gastartikel spreekt de Franse psychologe en filosofe Ariane Bilheran over de desintegratie van de beschaving. De auteur van Psychopathology of Paranoia, acht het van cruciaal belang om het kwaad te herkennen en te benoemen, want alleen als we de “waanillusie” doorzien die het totalitarisme gebruikt om zichzelf te rechtvaardigen, kunnen we het als vrije mensen overleven. Als wij ons niet verzetten tegen de desintegratie van de beschaving, stevenen wij af op een duister tijdperk dat eeuwen zou kunnen duren. Haar visie mag dan somber lijken, maar Bilheran besluit het interview met een bemoedigende boodschap: je hoeft het totalitarisme niet in al zijn vertakkingen te begrijpen om het te kunnen bestrijden, er zijn veel mensen die zich ertegen verzetten uit een instinct voor het goede en het gezond verstand. Als we erin slagen te netwerken, ons te organiseren en ons voor te bereiden op de “staat van beleg”, kunnen we de beslissende opstand tegen het fascistische hygiëneregime winnen. – Ik heb het interview over de desintegratie van de beschaving, dat begin oktober in Duitse vertaling is verschenen op Rubikon, pas onlangs ontdekt 2021. Ook al volg ik Bilheran niet in alle details, haar fundamentele beschouwingen over de pathologie van het hygiënisch totalitarisme en de pijlers van de beschaving zijn waardevol genoeg om ze een zo ruim mogelijke verspreiding toe te wensen.

” Lees verder

%d bloggers liken dit: