Brieven aan de redactie over “Coronapolitiek: zijn vergelijkingen met fascisme nu gepast?”

brieven-aan-de-redactie-over-“coronapolitiek:-zijn-vergelijkingen-met-fascisme-nu-gepast?”

02-12-21 08: 29: 00,

Tobias Riegel verkent in dit artikel de vraag of vergelijkingen tussen de politiek van Corona en het fascisme op hun plaats zijn. Vergelijkingen met het begin van de nazi-heerschappij zijn volgens hem nu gerechtvaardigd, aangezien sommige beperkingen en de angstcampagne in strijd zijn met “de code van Neurenberg, een besluit van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa, de basiswet en talrijke andere beginselen”. Maar sommige vergelijkingen zijn ook twijfelachtig, riskant en dubieus. De huidige situatie in dit land is niet zoals die bijvoorbeeld was in het jaar 1941. Maar er wordt gevreesd voor een terugkeer naar het totalitarisme. Ten slotte wordt de vraag gesteld of het “geen onterechte relativering van de echte nazi’s” is wanneer demonstraties tegen Coronamaatregelen “op veegachtige wijze in de buurt van neonazi’s worden geplaatst of Coronascepticisme wordt omschreven als ‘antisemitische samenzweringsverhalen van pandemie-ontkenners'”? Wij danken u voor de interessante brieven aan de redacteur. Hier is een selectie. Samengesteld door Christian Reimann.

1. Brief aan de redactie

Geachte heer Riegel,

Ik vond dit citaat van Erich Kästner over uw onderwerp:

“De gebeurtenissen van 1933 tot 1945 hadden ten laatste 1928 uitgevochten moeten worden.

” Lees verder

%d bloggers liken dit: