2021 – 4 December – Drie verschillende benaderingen van de engel

2021-–-4-december-–-drie-verschillende-benaderingen-van-de-engel

09-12-21 05:55:00,

Drie verschillende benaderingen van de engel

Nieuwsbrief over Antroposofie

Beste vrienden,

We leven in moeilijke tijden, en dit daagt ieder van ons uit om naar onszelf en onze eigen sterke punten te bezinnen.

Behulpzaam hierbij is een spreuk van R. Steiner die de titel draagt “In dodelijk gevaar”. Deze rubriek geeft veel stof tot nadenken. Eén van de interpretaties is dat we ons ook in de grootste angst of het grootste gevaar zouden moeten bezinnen op de hoogste idealen van de mensheid:

In dodelijk gevaar
Gij geest van mijn leven, beschermende metgezel,
Wees Gij in mijn wil de goedheid van mijn hart,
Wees Gij in mijn gevoelens de mensenliefde,
Wees Gij in mijn denken het licht der waarheid

(GA 268, P. 190)

De beschermende metgezel van ons leven is onze beschermengel. Hij bestuurt dat deel van ons astrale lichaam dat ons Ik nog niet kan aansturen (GA 105, 6.8.1908).

Enige tijd geleden stuurde ik u al eens bericht hoe een engel aan te spreken. In de Karmavoordrachten (Band VI) staat een passage over hoe de Engel aan te spreken alvorens tot een besluit te komen: “…en wanneer de mens iets doet, zo ongeveer moet hij dan aan zijn Engel denken: “Mijn beschermende geest ontvangt dat, wat mijn daad is, als een wortel en brengt er vruchten uit voort.” Hoe beeldender, hoe aanschouwelijker iemand zo’n aanroep tot zijn Engel tot uitdrukking brengt voor daden die in de toekomst vrucht moeten dragen,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: