Brieven aan de redactie over de driedelige interviewserie met Stefan Tasler

brieven-aan-de-redactie-over-de-driedelige-interviewserie-met-stefan-tasler

17-12-21 01: 37: 00,

In dit driedelige interview van Jens Berger met de farmaceutisch onderzoeker Dr. Stefan Tasler wordt de vaccinatiestrategie ter discussie gesteld. Het eerste deel heeft betrekking op de mogelijkheid van ontsnappingsmutaties, die mogelijk zouden zijn als gevolg van de vector- en mRNA-vaccins. Het tweede deel bespreekt fouten in de Duitse vaccinatiestrategie en het dode vaccin van Valneva. Het afsluitende derde deel gaat over tekortkomingen en nalatigheden bij de goedkeuring van vaccins en de registratie van bijwerkingen. Om “redelijk met het virus te kunnen leven” zou een natuurlijke infectie of “vaccinatie met hele virusdeeltjes” nuttig zijn. Dank u voor de interessante e-mails. Hieronder volgt een selectie van de brieven aan de redacteur. Samengesteld door Christian Reimann.

1. Brief aan de redacteur

Geachte nachdenkseiten,

de in het artikel gepresenteerde overwegingen over ontsnappingsmutaties zijn begrijpelijk. Wat de oorsprong van deze mutaties betreft, mogen de maatregelen van Corona niet buiten beschouwing worden gelaten, vooral voor het jaar 2020. De lockdown maatregelen en de niet-medische maatregelen (afstand,

” Lees verder

%d bloggers liken dit: