De strijd om cultuurdominantie

de-strijd-om-cultuurdominantie

17-12-21 04:00:00,

De huidige verstoring van onze samenleving onder de noemer Coronacrisis, maakt veel los. Het legt de al langer heersende onvrede en richtingloosheid van de samenleving bloot. De repressie door de staat onder het mom van ‘bescherming van de gezondheid’ brengt delen van de samenleving tot het nemen van initiatieven op het gebied van voedsel, gezondheid, onderwijs en media. De strijd tegen een nieuwe staatsideologie met totalitaire trekken is losgebasten.

Schoolboek voor HAVO-leerlingen van uitgeverij Essener (hier volledige versie in te zien) Sociaal contract brokkelt af

Niet eerder verkeerden de democratieën zo in een sociaal-culturele crisis als nu. De huidige Corona-crisis (ons overkomen dan wel bewust veroorzaakt) heeft een vergrootglas over de onvrede over het ‘sociaal-contract’ gelegd. Het sociaal contract is een theorie of model dat zijn oorsprong vindt in het tijdperk van de Verlichting en gewoonlijk betrekking heeft op de legitimiteit van het gezag van de staat over het individu. Bepalingen van een vaak ongeschreven sociaal contract stellen doorgaans dat individuen er expliciet of stilzwijgend mee hebben ingestemd een deel van hun vrijheden op te geven en zich te onderwerpen aan het gezag in ruil voor bescherming van hun resterende rechten of handhaving van de sociale orde.
Door de media en staat georganiseerde angstcampagne op grond van het virus is het sociaal contract, dat toch al niet meer door consensus werd gedragen, nog verder verbrokkeld en misschien wel verbrijzeld. Een samenleving zonder geaccepteerde gedragsregels, een sociaal contract, raakt stuurloos en opent de poorten voor misdragingen van burgers en overheid.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: