De sociaal-politieke en economische gevolgen van de pandemie

de-sociaal-politieke-en-economische-gevolgen-van-de-pandemie

18-12-21 08: 10: 00,

Twee jaar van de coronavirus pandemie hebben de wereld om ons heen in economisch en politiek opzicht ingrijpend veranderd. De pandemie heeft aangetoond dat een massale epidemie voor de samenleving evenzeer een generieke uitdaging is als oorlog, een verandering in geologische tijdperken of economische fasen. In deze voor iedereen uitdagende tijd werden alle machtsstructuren en openbare instellingen geconfronteerd met de noodzaak te bewijzen dat zij nog steeds capabel zijn en een toekomst hebben. Helaas hebben veel van deze structuren de tand des tijds niet doorstaan en aan geloofwaardigheid en gezag ingeboet.

Zo zijn de Europese Commissie en het Europees Parlement niet in staat gebleken de inspanningen van alle EU-leden te consolideren om doeltreffende anti-epidemiemaatregelen te ontwikkelen en uit te voeren. Bovendien gaf Brussel, vooral in de beginperiode van de epidemie, blijk van een totale verlamming van leiderschap en een regelrechte onwil om verantwoordelijkheid te nemen, waardoor nationale regeringen gedwongen werden om op eigen houtje redding te zoeken, in een “ieder voor zich”-houding.

” Lees verder

%d bloggers liken dit: