Armetierige natuur wordt ideale bouwlocatie voor 800.000 benodigde nieuwe woningen?

armetierige-natuur-wordt-ideale-bouwlocatie-voor-800.000-benodigde-nieuwe-woningen?

19-12-21 07:00:00,

Een gastbijdrage van Paul Scheffers.

Stikstof als ideologisch treiter model voor de hele maatschappij.

Hoe treiter je onze voedselproducenten, de bouw- en wegensectoren en de mobiliteit met een ideologische en politiek voorkeur voor armetierige ‘natuur’?

Door stikstofuitstoot en nitraat, als natuurlijk voorkomende stoffen, met een politieke banvloek te treffen. Sinds 2000 is er in Nederland een obsessie met armetierige natuur ontstaan vanuit een ideologische groei in het biodiversiteitsdenken, hierbij zijn stikstofuitstoot en nitraat de boosdoeners van de vermeende ‘extreem afnemende’ biodiversiteit in Nederland. Maar berust het wel op kritische wetenschap en op de juiste feiten?

De biodiversiteit zou volgens activistische stikstof-ideologen in Nederland op een extreem laag niveau zijn beland en de ‘wilde armetierige natuur’ van weleer moet daarom in oude omvang terugkeren samen met hun sinds de vroege middeleeuwse verdwenen wilde fauna. Maar daar wordt door critici en wetenschappers toch wel zeer op afgedongen.Zie hier.

Nederland: een kunstmatig aangelegd cultuurlandschap

Vooraleerst: Nederland heeft historisch gezien een geheel kunstmatig aangelegd cultuurlandschap. ‘God heeft de aarde geschapen en de Nederlanders hebben Nederland geschapen’, zo luidt tenminste het internationaal zeer bekende gezegde.

Natuurlijke groei van natuur door bevloeiing met eb, vloed en door wind vanuit zee en met natuurlijke landschapsvorming door frequent uitvloeiende rivieren in hun seizoenen, dat is voorbij. Nederland is ingepolderd, ingedijkt, uitgediept, turf gestoken, kaal gezaagd, omgeploegd, vol gebouwd, geïndustrialiseerd, Natura2000 afgepaald, etc.

Dat is het Nederland van nu nadat het eeuwenlang onderhanden is genomen eerst door onze middeleeuwse boeren en stedelingen. Daarna in onze tijd: Afsluitdijk, inpolderingen, Deltaplan en zo’n 160 Natura2000 gebieden en ook groeiende stedelijke conglomeraten voltooien het landoppervlak van Nederland in het heden.

Het resultaat is het huidig kunstmatig aangelegde cultuurlandschap dat anno 2021 steeds verder onder druk van benodigde stedelijke uitbreidingen komt te staan door nieuwe politiek gewenste mega woningbouwplannen en grote economische ‘duurzame’ en ‘hernieuwbare’ projecten, zoals bijvoorbeeld het grootste datacenter respectievelijk harde-schijf van de wereld, dat te bouwen is in Zeewolde, met natuuractivisten, agrariërs en woningbouw wethouders, allen in de aanval en verdediging tegen elke aantasting van de huidige natuur-status-quo van deze natuur en biodiversiteit. Zie hier.

Van 1% naar 10% bos in Nederland en dan weer terug?

In 1900 bestond nog slechts 1 procent van Nederland uit bos door de aanhoudende kap voor de economische en bevolkingsgroei.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: