2021 – 18 December – De “ondergang van het Avondland ” tegen de achtergrond van het Egyptische tijdperk

2021-–-18-december-–-de-“ondergang-van-het-avondland-”-tegen-de-achtergrond-van-het-egyptische-tijdperk

20-12-21 08:21:00,

De “ondergang van het Avondland ” tegen de achtergrond van het Egyptische tijdperk

Nieuwsbrief over Antroposofie

Beste vrienden,

Egyptische kunst lijkt ernstig en streng. Hun tempels zijn groter dan de latere Griekse tempels. In zijn boek “Ideen zur Kunstgeschichte” gaf Gottfried Richter de Egyptische kunst de titel: “de wil tot het graf”. Deze wil doordringt de gebouwen, beeldhouwwerken en mummies van die tijd en geeft ze het karakter van zwaarte. Wanneer men een Egyptisch museum bezoekt, kan men de zwaarte ervaren. Je ervaart het nog duidelijker in de nasleep van zo’n bezoek.

Volgens R. Steiner groeide de bouw van piramiden “naar het gigantische”, de Egyptische piramide vertegenwoordigde een “impuls van macht die zich uitleefde in de groteske piramidebouw” (GA 325, 22.5.1921).

Voor de Egyptische cultuur geldt dan ook het volgende: “Dat is het verontrustende van de Egyptische cultuur, die ons er steeds op moet wijzen dat deze Egyptische cultuur eigenlijk een cultuur in verval was, een decadente cultuur, waarvan men niet kan spreken als een bloeiende cultuur binnen het geheel van de mensheid, want zij heeft ook ingegrepen in de bovenzintuiglijke lotsbestemmingen van de mensen. Op een bepaalde manier bond het de menselijke ziel na de dood aan zijn geconserveerde vorm, aan de mummie. […] In wezen is er dus iets zeer verontrustends de historische ontwikkeling van de mensheid binnengedrongen, juist door de Egyptische cultuur. De Chaldeeuwse cultuur heeft zich in die tijd afzijdig gehouden en is,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: