Pfizer wijst aparte vaccinbatches toe aan zijn werknemers en bedrijfspartners

pfizer-wijst-aparte-vaccinbatches-toe-aan-zijn-werknemers-en-bedrijfspartners

20-12-21 03:32:00,

Het lijkt redelijk om aan te nemen dat Pfizer en zijn zakenpartners het risico van vaccinatie met mRNA gentherapie voor hun werknemers en hun gezinsleden selectief verminderen door hen, via een vaccinatieprogramma voor werknemers, vaccinbatches te geven die geproduceerd zijn volgens een productieproces dat verschilt van het proces op commerciële schaal dat gebruikt wordt om de algemene bevolking te bevoorraden, bericht Tapnewswire.com.

Het bewijs hiervoor is als volgt:

Het is bekend dat de mRNA-vaccinoplossing voor gentherapie kan worden geproduceerd volgens twee wezenlijk verschillende processen, een klinisch proces en een commercieel proces.

Het is bekend dat het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) bij Pfizer zijn bezorgdheid heeft geuit over discrepanties tussen de klinische en commerciële partijen, die relevant zijn voor de veiligheid en werkzaamheid van de geproduceerde gentherapie mRNA-vaccinoplossingen, en dat commerciële partijen een hoger risicopotentieel hebben dan klinische partijen.

Het is bekend dat Pfizer en de medewerkers van Pfizer hun werknemers en hun gezinnen vaccineren met partijen die gescheiden zijn van de commerciële partijen die aan de algemene bevolking worden gegeven.

Redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de gegevens van het Amerikaanse post-market surveillance-systeem, VAERS, wijzen op een zeer ongelijke verdeling van gemelde incidenten met ongewenste bijwerkingen (adverse events, AE) en sterfgevallen over batches van het mRNA-vaccin voor gentherapie, wat erop wijst dat sommige batches aanzienlijk riskanter zijn dan andere.

Het is bekend dat, althans in Australië, de batches van Pfizer-medewerkers niet worden getest door de regelgevende instantie van het land die alle commerciële batches test, en dat de batches die zijn gemarkeerd voor toewijzing aan Pfizer-medewerkers, merkwaardige wijzigingen hebben ondergaan wat betreft hun regelgevende status binnen de database van het batchregister.

1. Commerciële en klinische batchprocessen

Er zijn twee wezenlijk verschillende productieprocessen die gebruikt worden bij de productie van de Pfizer-BioNTech Gentherapie Vaccin-oplossing.

Het klinische batchproces werd gebruikt voor de productie van de oplossing die werd toegediend in de klinische proeven, waarvan de gegevens het veiligheids- en werkzaamheidsprofiel vormden dat werd gebruikt om toestemming te verlenen voor het gebruik van een ander commercieel batchproces voor de massaproductie van de oplossing die aan het grote publiek werd verstrekt.

De bezorgdheid die hieruit voortvloeide was een van de “grote bezwaren” die het Europees Geneesmiddelenbureau tijdens het vergunningsproces aanvankelijk tegen Pfizer had ingebracht,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: