Myeline afbraak veroorzaakt door de kunstmatige elektromagnetische velden?

myeline-afbraak-veroorzaakt-door-de-kunstmatige-elektromagnetische-velden?

21-12-21 07:46:00,

Het zenuwstelsel is een netwerk van cellen dat informatie kan opnemen en verwerken.  Er wordt informatie vervoerd die te maken heeft met beweging (motorische informatie). De spieren in het lichaam kunnen pas goed bewegen als zij informatie van het zenuwstelsel hebben ontvangen. Bovendien wordt er informatie vervoerd die te maken heeft met de waarneming (sensibele informatie). Dat kan informatie zijn over wat er gezien, gehoord, geproefd, gevoeld of geroken wordt.

Myeline
Om het zenuwstelsel ligt een witte isolatielaag; de myeline. Myeline is een vettige stof die op veel plaatsen in het zenuwstelsel het axon (zenuwvezel) omhult. Myeline zorgt ervoor dat zenuwimpulsen worden doorgestuurd, van 2 m/s(meter per seconde) naar 120 m/s. Zonder myeline wordt de impuls de zenuwcel niet bereikt en komt de boodschap niet over. De ‘normaalste’ dingen gebeuren kunnen niet zoals lopen, fietsen, trap op of werken.

Myeline-afbraak
Myeline- afbraak kan diverse uitvalsverschijnselen geven, zoals:
-minder goed kunnen lopen tot niet meer zelfstandig kunnen lopen omdat de boodschappen vanuit het centrale zenuwstelsel naar de spieren steeds minder tot niet, aankomen;
-krachtverlies door de spieren in benen en armen;
-extreme moeheid;
-geheugenproblemen;
-wazig of dubbel zien;
-tintelende of slapende lichaamsdelen tot kramp;
-problemen met het evenwicht;
-moeilijkheden met naar de wc gaan;
-concentratie, geheugen en aandacht houden bij iets gaat erg moeilijk.

Oorzaken
Oorzaken van het verzwakken tot verdwijnen van myeline, wordt volgens de wetenschap gegeven voor MS (Multiple Sclerose). Myeline-afbraak door de kunstmatige elektromagnetische velden omdat de  isolatielaag (myeline) van de zenuwen zijn aantast is nog totaal onbekend bij de wetenschap. Wel voor MS waar de oorzaak kan zijn:
1. virussen:
2. man-vrouw verschillen;
3. bloed-hersenbarrière;
4. betrokkenheid van het afweersysteem;
5. erfelijke aanleg.

Klachten die overeenkomen
Meerdere klachten die hierboven genoemd zijn voor MS, komen overeen met elektrohypersensitiviteit (EHS). Klachten van EHS ontstaan bij draadloos gebruik en in mijn geval door het wonen onder een kerktoren waar achteraf (en nog) antennemasten voor de draadloze telefonie in verstopt waren (verstopt omdat ze dezelfde kleur hebben dan de stenen van de toren).

 Ad. 3 De lekkende bloed-hersenbarrière (BHB)
De bloed-hersenbarrière heeft een functie als poortwachter en laat stoffen selectief door.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: