Nog meer kronieken over de kwestie Taiwan

nog-meer-kronieken-over-de-kwestie-taiwan

21-12-21 12: 45: 00,

De vorige keer heeft de auteur het Taiwan-probleem verlaten met een sense van vage hoop op mogelijke doorkijkjes in de algemene somberheid die al geruime tijd voortwoekert. Maar er gebeurde niets bijzonder geruststellends, noch toen, noch als gevolg van latere tegenstrijdige gebeurtenissen, die zich hebben afgespeeld rond het bijna centrale punt van het genoemde probleem, de wens van de VS om Taiwan op het gebied van het buitenlands beleid een gebruikelijke subjectstatus te geven.

En juist hier kan de genoemde tegenstrijdigheid worden waargenomen. Enerzijds (?) neemt het aantal landen dat diplomatieke betrekkingen met Taiwan onderhoudt af. Deze (ongeveer 15 in totaal) bevinden zich bijna volledig in Midden-Amerika en op de kleine eilanden van de Stille Oceaan.

Tegelijkertijd is er de laatste maanden een tendens naar een grotere politieke aanwezigheid van Taiwan in Europa. Bovendien, als in het begin,

” Lees verder

%d bloggers liken dit: