Russisch “Agressief Gambiet”: Moskou stelt vrede voor

russisch-“agressief-gambiet”:-moskou-stelt-vrede-voor

21-12-21 03: 39: 00,

Op december 15 heeft de Russische Federatie aan de Verenigde Staten van Amerika het ontwerp voorgelegd van een verdrag en een overeenkomst om de groeiende spanning tussen de twee partijen te verminderen.

De twee documenten zijn op december 17 door het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken openbaar gemaakt.

Het ontwerp-verdrag bepaalt in art.

Het ontwerp-verdrag bepaalt in art. 1 dat elk van beide partijen “geen acties zal ondernemen die de veiligheid van de andere partij aantasten” en in art. 2 dat zij “ernaar zal streven dat alle internationale organisaties en militaire allianties waaraan zij deelneemt, de in het Handvest van de Verenigde Naties neergelegde beginselen onderschrijven”.

In art. 3 verbinden beide partijen zich ertoe “zich niet te onthouden van acties die de veiligheid van de andere partij aantasten”. 3 verbinden beide partijen zich ertoe “geen gebruik te maken van het grondgebied van andere staten met het oogmerk een gewapende aanval tegen de andere partij voor te bereiden of uit te voeren”.

Art.

” Lees verder

%d bloggers liken dit: