Uitnodigingen voor Davos tonen directe samenzwering tussen WEF en Nederlandse regering

uitnodigingen-voor-davos-tonen-directe-samenzwering-tussen-wef-en-nederlandse-regering

21-12-21 03:44:00,

“Naast Sigrid Kaag werkt minister Wopke Hoekstra met het WEF aan de Great Reset: “your contribution to the work of the Great Reset will be especially critical” en “your participation becomes a major force in shaping the Great Reset.” Kom in verzet. Word lid.” #GreatReset #WEF #FVD, twitterde het Nederlandse Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen gisteren.

Pepijn van Houwelingen is een Tweede Kamerlid voor het Forum voor Democratie. Hij kreeg een kopie van de uitnodiging in antwoord op schriftelijke Kamervragen aan minister-president Mark Rutte.

Op 28 mei 2021 diende van Houwelingen schriftelijke “Kamervragen” in over “Het karakter van, en de relaties van kabinetsleden met, het World Economic Forum.”

Het Nederlandse kabinet heeft geantwoord, maar van Houwelingen heeft op 12 augustus en vervolgens op 21 september nog meer schriftelijke vragen ingediend. Zijn laatste verzoek bevatte 42 vragen, waarvan vraag 12 luidde: “Kunnen wij die uitnodigingen [van het WEF] ter inzage krijgen?

De Kamervragen zijn hieronder te vinden of door deze link te volgen en het document te downloaden na de link “Kamervragen” voor een bepaalde vraag te hebben gevolgd.

Antwoord va2021Z16015

Vragen van het lid Van Houwelingen (FvD) aan de minister-president over het karakter
van en de relaties van kabinetsleden met het World Economic Forum naar aanleiding van
eerdere antwoorden van het kabinet (vervolgvragen WEF) (ingezonden 21 september,
2021). n minister De Bruijn (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), mede namens de minister-president (ontvangen 17 december 2021) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2021-2022, nr. 474

Vraag 1 Kunt u toelichten of Nederlandse politici/leden van het kabinet trainingen gevolgd hebben bij het World Economic Forum (WEF)? Zo ja, was dat voor of gedurende hun aanstelling of beide? Zo ja, welke trainingen? Zo nee, waarom niet?
Antwoord 1 Leden van het kabinet hebben geen trainingen gevolgd bij het WEF. Het kabinet heeft verder geen inzicht in trainingen die al dan niet gevolgd worden door Nederlandse politici.

Vraag 2 Kan er een lijst komen van de status van de kabinetsleden bij het WEF?
Antwoord 2 Van de huidige kabinetsleden heeft de minister van Financiën als lid van de Regional Action Group for Europe & Eurasia deelgenomen aan drie digitale sessies (op 30 april,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: