De misdaad van non-conformiteit

de-misdaad-van-non-conformiteit

22-12-21 03: 00: 00,

Daar werden ze weer eensgezind door elkaar geschud: politiek en media. Nadat de kardinaal van de Curie, Gerhard Ludwig Müller, zich kritisch had uitgelaten over een beleid dat “nu de gelegenheid te baat neemt om mensen op gelijke voet te plaatsen, hen aan totale controle te onderwerpen en een staat van toezicht in te stellen”, waren zij verontwaardigd. Dat was een samenzweringstheorie. Rechts. Ronduit antisemitisch. Hoe kan iemand zo’n ongepaste toon aanslaan?

Je hoeft echt geen conservatieve geestelijke te zijn om iets van zijn gading te vinden in de beoordelingen van deze man. Terwijl het politieke-media-complex zich opwindt, wakkert hij de strijd aan tegen allerlei groepen. Zelfs antroposofen worden nu gevaarlijke ketters genoemd. En iedereen die communiceert op Telegram kan maar één ding zijn: een terrorist. Iedereen die twijfelt, iedereen die niet plichtsgetrouw knikt, wordt vermorzeld door structuren die precies zo werken als die kardinaal opmerkt.

De verontwaardigden vonden het bijzonder erg dat de man Gods het woord “Gleichschaltung” had gebruikt. Dit, zo zeiden zij, was een oneigenlijk gebruik van een term die als geen ander verbonden is met de Duitse geschiedenis, of meer bepaald met het nationaal-socialisme. Degenen die het woord vandaag gebruiken, bagatelliseren de speciale status of het unieke karakter van de misdaden van die tijd.

Nu gebruikten de nationaal-socialisten veel woorden, woorden die nu nog in gebruik zijn. Nu en dan zouden ze elkaar zelfs begroet hebben met een “goedemorgen”.

” Lees verder

%d bloggers liken dit: